Дали да използваме пътеки в сайтовете? Да.

Пътеката показва на потребителя къде се намира в момента. Подобна индикация не е нужна постоянно и не всички хора я ползват. Тя обаче служи като маяк. Наличието и дава увереност, че не сме се загубили. Винаги можем да погледнем пътеката, за да разберем къде сме и как текущата страница стой спрямо другите страници в сайта.

Пътеките:

  • Показват на хората къде се намират в момента. Позволяват лесно да се ориентираме за положението на текущата страница в сайта. Особено полезно при попадане в дадена страница през търсачка или препратка от друг сайт.
  • Показват йерархия или път. Не показват историята на ползване на сайта – човек може да стигне до една страница по много начини.
  • Дават бърз достъп до горните нива в сайта, включително началната страница. Позволяват лесно да се върнем назад.
  • Не създават проблеми на потребителите. Има хора, които не ползват пътеките, но няма хора, които да сбъркат предназначението им.
  • Заемат много малко място, но пък се намират на видно място в страницата.
  • Винаги са разположени хоризонтално и показват йерархията или пътя от ляво на дясно (обратно за пишещите в обратна посока). Най-вляво е началото, основната папка или директория или друга йерархична основа. Най-вдясно е текущата страница.
  • Между всеки два елемента в пътеката има едно ниво разлика. Прескачането на нива не се разрешава.
  • Всеки елемент, освен текущата страница, е връзка, която води до съответната страница. Разбира се текущата страница не е връзка, защото не е приемливо една връзка да води към себе си.
  • Елементите са разделени с малки символи. Обикновено са >, но може да се срещнат и други като / и :. Преди първия елемент и след последния няма символи.
  • Някои разновидности показват критериите, по които е филтрирано дадено съдържание. Например, ако сайт показва всички населени места в Европа, а ние сме филтрирали съдържанието, за да виждаме само селата във Видинско, пътеката би била: България > Видинска област > Села.

Едно на ум. Пътеките не са лечение за лоша информационна архитектура или недобра структура на сайта. Те са помощно средство.

Ето и две статии за пътеките от водещи умове в ползваемостта:

Как се превежда breadcrumbs на български? Възможни, но твърде буквални преводи са трохи от хляб или меню-пътечка. В буквалния превод няма нищо лошо, но понякога звучи тромаво и различно и трудно се възприема.

Преводът е по-прост: breadcrumbs = пътека и показва какви стъпки са нужни за достигане до дадена страница или единица съдържание ако тръгнем от началото. С други думи: местоположението на текущата страница в йерархията на съдържанието на сайта.

Думата пътека правилно отразява смисъла на понятието breadcrumbs. Кратка е. Утвърдена е в българския език. Лесно разширява значението в желаната посока без да звучи глупаво или смешно.