Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate.

За работилницата

Дигиталните асистенти и автономни системи могат да бъдат изключително полезни за изпълняване на прости повтарящи се задачи или да отговарят на често задавани въпроси. Така ние хората можем да се съсредоточим в задачите, които изискват човешка намеса.

Опитът, който имаме както като ползватели на чатботи и гласови асистенти, така и като техни създатели, невинаги е добър. Би трябвало да можем на човешки, а не на машинен език, да зададем въпрос и да получим верен отговор или адекватна реакция. Често обаче трудно можем да наречем „разговор“ взаимодействието ни с дигитални асистенти и накрая или пак се налага човешка намеса, или ако това не е възможно, ние като потребители просто не можем да си свършим работата.

В тази работилница ще разгледаме и упражним цялостен процес и конкретни техники за проектиране, които като разработчици на дигитални асистенти можем да приложим и с това значително да подобрим работата с чатботи и гласови асистенти. Тези техники започват много преди имплементацията на дигиталния асистент, улесняват значително разработката му и увеличават вероятността да се получи.

Какво ще научите?

 • Чатбот или не
  Дигиталните асистенти не са приложими навсякъде и за всичко. Да направите анализ на нуждата от дигитален асистент е първата стъпка.
 • (Де)конструиране на обхвата
  Определяне на рамките, в които ще работи дигиталният асистент е съществено за успешното му изграждане. Методът на обектния анализ позволява много точно да се опишат обектите, с които ще борави дигиталният асистент и задачите на потребителите.
 • Образи на чатбота и потребителите
  Всеки чатбот има самоличност. Не е добре тя да бъде оставена да се получи от само себе си. Като дефинираме образи за дигиталния асистент и потребителите, улесняваме воденето на разговори помежду им.
 • Сценарии за разговори
  Не можем да планираме и опишем всички възможни разговори, но можем да разпишем основните сценарии, по които ще протича взаимодействието на потребителите с дигиталния асистент. След това графично визуализираме пътищата, по които очакваме да поемат разговорите.
 • Грешки и обърквания
  Дигиталният асистент не може да знае всичко, затова трябва да предвидим начини, по които да излиза от неудобни ситуации, без това да е досадно или обидно за потребителите. Тук е моментът да измислим и как прихващаме грешки в разговора и включваме алтернативи като препращане към допълнителни материали или човешка поддръжка.
 • Многообразието на човешкия изказ
  Не можем да опишем всички начини, по които хората могат да изразят някое тяхно искане. Като създадем групи от синонимни изрази, поставяме добра основа за способността на бъдещия дигитален асистент да разбира потребителите.

Няма да разглеждаме конкретни инструменти и технологии за създаване на дигитални асистенти, но ще дадем идеи и насоки, които смятаме, че са общовалидни. Няма да говорим за изкуствен интелект и машинно обучение.

Ползата от работилницата

Работилницата обединява теоретична и практическа работа по реален проблем. Ще минете през цялостен процес на дизайн на чатбот, който процес ще можете да приложите в работата си веднага след това.

Работилницата е подходяща за всички участници в разработката на чатботи, но най вече за:

Програмисти
За да се направи един дигитален асистент добре, е нужно да се проектира добре. Програмист, който познава процеса за дизайн на разговор за чатботи и гласови асистенти, много по-лесно може да намери и приложи подходящо техническо решение за дигиталния асистент.

Дизайнери
Методологията за анализ можете да прилагате във всичките си проекти, а упражненията, свързани със създаване на разговори и разписване на изрази, ще подобрят уменията ви да подбирате подходящи текстове в интерфейса.

Автори на документация и текстове
Ако работата ви е да създавате текстове, работилницата ще ви даде различна, интересна гледна точка. А цялостния процес ще можете да използвате и в текущата си работа.

Маркетингови специалисти
От вас често се очаква да знаете всичко и да боравите с всички канали за взаимодействие с клиентите. Работилницата ще ви помогне да сложите здрава основа за създаване и успешно прилагане на дигитални асистенти.

Дизайн на разговор за чатботи и гласови асистенти

Екатерина Митова

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate. [prisna-google-website-translator]

По професия е автор на техническа документация. Работи в SAP и се занимава със създаване на продуктова документация в областта на SAP Business Technology Platform. Обича да работи по различни иновативни проекти. Създаване на чатботи и работа с таксономии и онтологии са част от тях.

Член е на инициативния комитет на теком България, която е част от tekom Europe, професионална асоциация на автори на техническа документация. Участва в редица конференции и по-малки събития в сферата на техническата документация.

Сертифицирана е като:

Дизайн на разговор за чатботи и гласови асистенти

Dimiter Simov (Джими)

Консултант по ползваемост, Основател

Facebook
0885 909 927
jimmy@lucrat.net
Интернет страница

Уменията и опитът му са в областта на ползваемостта, проектирането на потребителско взаимодействие и интерфейси, осигуряването на качество и потребителска документация. Oт 2000 г. работи за популяризирането на ползваемостта в България.

Участвал е в множество софтуерни и IТ проекти като проектант и консултант. Проектирал е интерфейса и взаимодействието на продукти като система за билинг, софтуерна система за уравление на контактите (CRM), система за онлайн обучение, система за електронно банкиране и други.

Създава и води курсове по писане на потребителска документация, създаване на ползваеми продукти, писане за уеб, тестване на софтуер.

Лектор и участник в журито на различни уеб конкурси.

Завършил е Американсия университет в България, специалност изследвания на Югоизточна Европа. Учил е когнитивна наука в Нов български университет.

16 май 2022, 09:30 - 12:30 (понеделник)18 май 2022, 09:30 - 12:30 (сряда)20 май 2022, 09:30 - 12:30 (петък)