Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate.

 

13 февруари – 28 март 2024 г. | 3 онлайн и 6 офлайн сесии | практическа работа по групи | с Даниел Дунгьов

 

Цели на курса

 1. Да предаде знания и създаде умения за провеждане на потребителски интервюта.
 2. Да затвърди знанията и уменията за провеждане на потребителски интервюта.
 3. Да отработи ключовите умения за провеждане на потребителски интервюта под формата на тренировки, за да се постигне висока надеждност на изпълнението.

 

Защо потребителски интервюта?

Потребителските интервюта са основополагащ метод в потребителските проучвания. Методът е изключително подходящ за използване в ранната фаза на проекти или за изчистване на идеи, когато се дефинира проблемът, над който се работи. Намира приложение и в много други случаи.

Уменията и знанията, които ще получите при овладяване на метода ще Ви помогнат да надграждате в две посоки;

 • Други методи на проучване,
  например, тестове за ползваемост – по един или друг начин всички потребителски проучвания зависят от способността Ви да задавате правилните въпроси и да слушате и наблюдавате.
 • Общуване и работа с хора,
  например, с колегите от екипа и ръководството – способността Ви да изслушвате участниците в интервю става безценна когато я пренесете в общуването с колегите, а уменията да обобщите и представите резултати можете да ползвате повсеместно.

 

Какво ще научите?

След курса ще имате знанията и уменията да:

 • избирате/препоръчвате интервюто като подходящ метод за проучване и да се аргументирате защо
 • изготвяте план за интервю
 • създавате въпроси и да ги задавате
 • набирате участници
 • водите интервю
 • водите записки по време на интервю
 • обобщавате резултати
 • тълкувате отговорите и да правите изводи и препоръки
 • визуализирате резултатите
 • изготвяте доклад с резултатите и да ги представяте.

 

За кого е подходящ курсът?

Курсът е разработен да покрие в широчина целия процес на провеждане на потребителски интервюта и да даде достатъчна дълбочина за използване на метода на практика. Затова е подходящ за всички, които искат и трябва да правят потребителски проучвания, а по-конкретно е предназначен за:

 • дизайнери – без значение от опита Ви като дизайнер, курсът е подходящ за начинаещи и напреднали
 • изследователи с малко изследователски опит както и такива, които искат да шлифоват уменията си за интервюиране
 • продуктови мениджъри, на които предстоят проучвания или които правят активно проучвания
 • разработчици, които искат да разширят професионалния си инструментариум
 • маркетолози, които имат пряк контакт с клиенти и потребители.

 

Какво да очаквате?

Лекции, практически тренировки и домашни. Курсът включва 3 онлайн и 6 офлайн сесии с продължителност от 3 часа всяка. Между сесиите ще има допълнително време за самостоятелна и групова домашна работа.

 • Онлайн сесии – обща теория, провеждане на интервюта и 1:1 отразяване на наученото. Ще се използва Зуум или Гугъл мийт.
 • Офлайн – работа по групи за изготвяне на материалите и въпросите за провеждане на интервютата, насрочване на дати за интервюта, анализиране на наученото и генериране на изводи. Мястото за срещите ще бъде обявено допълнително.

График

13 февруари (вторник), 19:00 – 22:00, на живо, Въведение в потребителски интервюта
15 февруари (четвъртък), 19:00 – 22:00, онлайн, Потребителски интервюта и среща със Стив Портигал

20 февруари (вторник), 19:00 – 22:00, на живо, тренировка 1 – Изграждане на план
22 февруари (четвъртък), 19:00 – 22:00, на живо, тренировка 2 – Подготовка за провеждане

27 февруари (вторник), 19:00 – 22:00, на живо, тренировка 3 – Калибрация
7 март (четвъртък), 19:00 – 22:00, онлйн, Обработка и анализ на данни

12 март (вторник), 19:00 – 22:00, на живо, тренировка 4 – Обработване на данни
14 март (четвъртък), 19:00 – 22:00, на живо, тренировка 5 – Анализ на наученото
19 март (вторник), 19:00 – 22:00, онлайн, Изготвяне на доклад

26, 27, 28 март, 19:00 – 22:00, онлайн, Презентации на групите
1 до 12 април, 19:00 – 22:00, онлайн, лична обратна връзка

 

Работата по групи

Ще работите в групи от 4 до 6 души. Групите се определят в началото на курса. Групите ще имат собствени канали в Дискорд за комуникация и събиране на материали.

Ще провеждате интервюта по двойки като ще се редувате кой води интервюто и кой води бележки, за да отработите и двете роли. Лекторът ще Ви наблюдава докато водите интервю, за да събере информация и Ви даде обратна връзка.

Два пъти по време на курса – по средата и на края – всеки от Вас ще има индивидуална 30-минутна среща с лектора, в която лекторът ще Ви даде оценка и обратна връзка за изпълнените задачи.

Обучението приключва с курсов проект, който представлява доклад, обобщаващ свършената работа и описващ находките от нея.

 

Спонсор

 

Обучение с кауза

Участниците ще работят по казус на дарителската платформа Подкрепи.бг. Работата, която ще свършат по време на обучението ще има практическо приложение.

UX фитнес: Потребителски интервюта

Daniel Dungyov

Design leader at CleverTap | I am helping startups with Product, Design and Research

 

Регистрация

Местата са ограничени до 20 участника.

1150,00 BGN