Клиент

Netage
Netage – TTFSE
Клиент
Netage Solutions (www.netagesolutions.com)
Цели на проекта
Да проверим дали интерфейсът на административната секция на сайта за улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа (Trade and Transport Facilitation in Southeastern Europe) помага на администраторите от различни държави да извършват ежедневните си задачи с него по качване и обновяване на информацията. Да открием кои са проблемните елементи и да предложим адекватни решения.
Задачата
Задачата ни бе да тестваме административната секция на сайта с нейните потребители.
Направеното
Извлякохме основните въпроси и коментари, направени по време на представянето на продукта пред администраторите от няколко държави в Югоизточна Европа.Чрез тестване извлякохме основните проблеми, които администраторите срещат при изпълнение на ежедневните си задачи със сайта.
Резултатът
Доклад с описание на основните въпроси, проблеми и коментари на администраторите, както и конкретни препоръки за промени към създателите на сайта, за улесняване на работата на неговите потребители.
Забележка
Крайният продукт е дело на фирма Нетейдж, които се съобразиха с нашите препоръки.

Мнение на клиента:

Проект: Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe (TTFSE)

„За Световната банка Нетейдж направи сайт, описващ транспортните особености на Балканите и предлагащ възможност за планиране на маршрути.

Съдържанието на сайта за различните балкански държави се администрира от съответната държава и е сравнително сложно упражнение, тъй като всички секции са динамични.

Лукрат тестваха административната част на системата с целевите потребители, които бяха дошли на обучение в България. Те бяха подготвили въпросник с 12 задачи, които администраторите трябва да извършват често и така откриха проблемните зони в административната част.

От доклада с проблеми и препоръки, отново изпълнихме около половината, с което подобрихме ползваемостта на административната част.

Лукрат свършиха чудесна, професионална работа, успяха да предразположат потребителите от различни държави да извършат упражненията и да коментират и с това ни помогнаха да се поздравим с успех на края на проекта.“

Теодора Лилова, 28 май 2002
Продуктов мениджър, NetageSolutions
https://www.netagesolutions.com/