Започват от 5 000 евро.

Ние подготвяме въпросите, провеждаме проучването, анализираме и визуализираме резултатите и ги обсъждаме с Вас.

Типичен процес на анкета в един поглед:

  • Подготовка на въпросите – това е най-важната част от провеждането на проучването
  • Избор на платформа за анкети и кодиране на потока на проучването
  • Стартиране и събиране на данни
  • Наблюдаване на резултатите в движение и решение за спиране, след като имаме достатъчно данни
  • Доклад с анализи, визуализации, препоръки и оферти
  • Представяне и обсъждане на откритията с Вас