Блиц анализът е експертна оценка за ползваемост на готов продукт или прототип на сайт, софтуерно приложение, услуга или текст. Може да разгледаме конкретна услуга или част от нея, отделна функционалност (например онлайн формуляр), реклама, лендинг страница, дизайн или концепция за дизайн, скици, имейл съобщение, отделна страница от сайт или документация или друг текст.

Как работим

Изпращаме Ви кратък въпросник, с който събираме информация:

• Целите, които продуктът обслужва и за кого е предназначен.
• Достъп до продукта.
• Контакт на човек от вашият екип, който да предоставя информация при нужда.
• Определени проблеми, които са Ви известни и бихте искате да застъпим в анализа и предложим решения.

След това наш експерт преглежда продукта и описва 10 проблема, свързани с разбираемостта, навигацията или ползването на продукта.

Резултати, какво получавате

1. Доклад с 10 конкретни препоръки за подобряване на ползваемостта.
2. Насоки за проучвания и допълнителни действия, за повишаване и поддържане на високо ниво на изживявания на потребителите с продукта Ви.
3. 30-минутна среща онлайн за обсъждане на резултатите с екипа Ви.

Препоръките са максимално практични, за да можете да ги приложите веднага и съответно бързо да направите осезаеми подобрения.

Срокове

3 дни след събиране на необходимата ни информация. Срещата за обсъждане на резултатите може да проведем на следващия ден след предаване на доклада или в друго удобно за Вас време.

Цена

650 лв. без ДДС.

За запитвания и допълнителна информация може да пишете или обадите на:
Ангелина Иванчева, angelina.ivancheva@lucrat.net
0886 455 623