Методология

Ние провеждаме задълбочени интервюта с Вашите клиенти, потребители, партньори, доставчици или други подходящи групи, за да Ви помогнем да съберете представа за Вашия продукт или бизнес като цяло или да проучите в детайли определен аспект. Анализираме резултатите с Вашето активно участие.

Типично интервю с един поглед:

  • 10 участника от 1 до 2 групи
  • 30 минути на сесия с участник
  • 3 дни подготовка, 3 дни провеждане на интервюта, 3 дни анализи
  • Доклад с анализ, визуализации, препоръки и цитати от потребители
  • Презентация и дискусия на откритията с Вашия екип

Резултати

Зависимост от резултатите, може да препоръчаме последващи проучвания; например проучване за достигане до по-голям брой участници и повишаване на сигурността Ви относно конкретни заключения или констатации.

Цена

Започват от 4 900 лева за изследване с 10 потребителя.