Започва от 5 000 евро.

Ние Ви помагаме да настроите показатели за измерване на потребителското преживяване с Вашия продукт и да установим процеси за събиране, анализиране и адресиране на обратна връзка от потребителите. 

Ние ще Ви помогнем да дефинирате вашите собствени ключови индикатори за ефективност относно потребителското преживяване в зависимост от спецификата на Вашия бизнес и продукт.

Ние също така ще Ви помогнем да изберете инструменти за тази работа и ще Ви обучим да работите с ключови индикатори за ефективност, добре установени в индустрията, като например: 

  • SUS = скала за използваемост на системата
  • UMUX or UMUX-Lite = Показател за използваемост на потребителско изживяване
  • PSAT = Продуктово удовлетворение
  • UEQ = Въпросник за потребителско изживяване
  • NPS = Нетен резултат за промоутъра