Започва от 400 евро за 1.5ч. онлайн сесия с един рецензент.

Преглеждаме Вашия продукт, прототип, бизнес или услуга по време на онлайн среща, в  която Вие ни въвеждате в продукта, а ние коментираме и предоставяме примери и препоръки. Ние продължаваме с обобщение на срещата, открития, които сме направили и препоръките ни. Вие или ние записваме срещата за справка по-късно. 

Трябва да се запознаем с предмета на анализа преди срещата, така че очакваме Вашият сайт или продукт да е онлайн или да ни изпратите материали поне един ден предварително.