Започва от 1 000 евро. 

Ние пишем или редактираме текстовете, които се намират в интерфейса на Вашето софтуерно приложение или устройство: елементи от менюто, етикети на бутони, имена на полета във формуляри, съобщения за грешки и други, контекстуални съвети инструкции.