Ангелина Иванчева

Ангелина е завършила антропология в Нов български университет. Специализира и умее да  опознава потребителските изисквания чрез методите на дълбочинно интервю и наблюдение.

С над 15 години изследователски опит помага на клиентите на Лукрат да правят по-ползваеми и печеливши сайтове. Опитът и страстта й са в работата на терен и подбор на подходящи изследователски инструменти. Планира провежда, анализира и комуникира резултати от изследвания и тестове с потребители.
Организира събития в Лукрат, води тренинги по ползваемост и тестване с потребители.