Георги Варзоновцев

Ползваемост на съдържанието в уеб, за да бъдат текстовете, видеото и картинките по-лесни за възприемане.