Ивона Паскова

Ивона е завършила университет за приложни науки в Хага със специалност User experience design. Започна като стажант в Лукрат преди две години.

Има опит в провеждането на различни видове проучвания – анкети, интервюта и тестване с потребители, както и в проектирането на сайтове и платформи.