На сайта на една българска банка преди време се предлагаше електронен формуляр, на чиито гръб може да се намери списък с документи, които трябва да се подготвят за банката 🙂 

Снимка от сайт - гръб на електронен документ