Ще анализираме дизайна Ви чрез проучване с потребители или експертен преглед, ще Ви помогнем да разработите продукта или услугата си и ще Ви предложим обучения.

Eye tracking

Технология, с която се наблюдават и измерват движенията и реакциите на очите.

Подбор на участници

Подбираме хора, по желани от вас критерии и взимаме съгласието им да участват във ваше UX тестване или друго проучване.

Менторство

Вие правите дизайна, проучването или писането с наша активна помощ.