Вие правите дизайна, проучването или писането с наша активна помощ. Започваме с 2-часовa среща, за да се запознаем с Вас, Вашия бизнес случай, Вашите технически и други изисквания и Вашия план за проектиране и/или изследване. След срещата, ще Ви дадем предложение за подходящи дейности.

След това ще Ви насочваме през целия процес на проектиране и изследване. Ние участваме като съветници. Консултираме ви относно подходящи дейности и начини за извършване на тези дейности. Също така ви препоръчване методи, които да използвате и обучения, на които да се запишете индивидуално или като екип. Същинската работа ще вършите Вие.