Започва от 1 000 евро за пакет от 12 часа. Всеки следващ час е 100 евро.

Вие правите дизайна, проучването или писането с наша активна помощ. Започваме с 2-часов семинар, за да се запознаем с Вас, Вашия бизнес случай, Вашите технически и други изисквания и Вашия план за проектиране и/или изследване. След семинара, ще Ви дадем предложение за подходящи дейности.

След това ще Ви насочваме през целия процес на проектиране и изследване. Ние се наместваме като ментори. Ние Ви консултираме относно подходящи дейности и начини за извършване на тези дейности. Също така ние препоръчване методи, които да използвате и обучения, на които да се запишете индивидуално или като екип. Вие ще вършите истинската работа.