Подреждаме информацията, продуктите или услугите във вашия сайт по удобен за потребителите начин. В резултат потребителите се ориентират бързо и лесно.

За да ползват информацията или поръчват от сайта или магазина ви, потребителите първо трябва да намерят търсената информация, стока или услуга в него. Това не винаги е лесно, защото често сайтовете се подреждат според виждането на хората, които ги изграждат или притежават. Такава подредба на информацията и менютата е едностранчива, не включва очакванията и логиката на потребителите и не е интуитивна за тях. Когато потребителите не намират лесно това, което търсят на сайта ви, най-вероятно ще отидат да го потърсят при вашите конкуренти.

Лукрат предлага решение, като извлича и подрежда сайта ви според очакванията на потребителите. Методът, който използваме, включва потенциални клиенти в процеса на подреждане и дава отлични резултати: 76% успеваемост, което означава: При търсене на даден продукт 76 от 100 опита са успешни и потребителите откриват 76% от търсените продукти от първи опит, точно там където ги очакват:-)))