Тестваме Вашия продукт или прототип с потребители, анализираме тяхната обратна връзка, и предлагаме препоръки за подобряване на продукта.

В един тест за ползваемост, ние оценяме:

 • Навигацията на продукта – организиране на информация, менюта и възможност на потребителя да разглежда продукта.
 • Функционалност – лекота на ползване, ефективност на взаимодействие и степен на успех на задачите.
 • Съдържание – разбираемост на текстове, заглавия, етикети, инструкции и съобщения.
 • Атрактивност – визуална привлекателност на дизайна.

Типичен тест за ползваемост с един поглед:

 • от 5 до 10 потребители в една или две потребителски групи
 • около 60 минути на сесия
 • от 5 до 15 дни
 • Доклад с анализ, препоръки, потребителски цитати и видео/аудио извадки
 • Презентация и дискусия на откритията с Вашия екип

Вашият екип може да наблюдава сесиите с потребители. След приключване на проучването, ние продължаваме да работим с Вас като отговаряме на въпроси и Ви предоставяме съвети по време на следващи дейности по проектирането и разработката на Вашия продукт.

Въпроси и отговори

Колкото по-рано, толкова по-добре.
Най-често хората си мислят, че сайтът може да се тества едва, когато е завършен. Това не е вярно, защото в резултат от тестване за ползваемост се получават много препоръки за промени, а промени се правят най-лесно, когато сайтът все още не е разработен. В зависимост от етапа на развитие на вашия проект:
Преди да проектирате и разработвате

 • Сравняваме сайтовете на конкурентите ви

Преди редизайн

 • Тестваме вашия сайт, за да разберем накъде да насочим ресурсите при предстоящите промени

В процеса на проектирането и/или разработката

 • Тестваме прототип(макет), за да проверим на ефективността на навигацията и подредбата на информацията

Готов сайт, преди (или след) пускане

 • Тестваме сайта, за да осигурим успешен старта на проекта и да очертаем посока на развитие,

Според изискванията на клиента подбираме най-подходящите участници.
Разполагаме с база данни с информация за потенциални участници в тестове.

Според профила на вашите потребители, изготвяме въпросник за подбор, който задаваме по телефона или по имейл на потенциалните участници. След това се свързваме с тези от тях, които отговарят на търсния профил и уговаряме удобни ден и час за участие в тестване.

На удобно за участника място.
Тестването за ползваемост провеждаме дистанционно: модераторът е в офис на Лукрат, а участникът пред служебен или домашен компютър, според предпочитанията му. Модераторът се свързва с компютъра на участника и наблюдава какво се случава на екрана му. Разговорът между двамата тече по Skype.  Екранът на участника и разговора между модератор и участник се записват със специализиран софтуер. След това записите се анализират от експертите.

Тестването с 5 или 6 участника дава оптимално отношение вложени средства, получени резултати.
Опитът ни показва, че при работа с 5 или 6 участника от група (хора със сходни информационни потребности, навици и опит) се постига оптималното отношение цена/качество на получените резултати. Работата с повече потребители би дала по-достоверни и представителни резултати, но едва ли би дала съществена нова информация, като същевременно би оскъпила услугата излишно. При работа с по-малко участници, рискуваме да пропуснем важни аспекти на потребителските изисквания.

Тестването за ползваемост е качествено изследване и при него не се търси повторяемост и статистическа достоверност на резултатите. Целта на тестването е да се подобри ползваемостта, а не да се измери с точност.

Повече по темата:
Why You Only Need to Test With 5 Users (статията е на английски език);
Jakob Nielsen’s Alertbox, March 19, 2000
Some people think that usability is very costly and complex and that user tests should be reserved for the rare web design project with a huge budget and a lavish time schedule. Not true. Elaborate usability tests are a waste of resources. The best results come from testing no more than 5 users and running as many small tests as you can afford.

Quantitative Studies: How Many Users to Test? (статията е на английски език);
Jakob Nielsen’s Alertbox, June 26, 2006
When collecting usability metrics, testing 20 users typically offers a reasonably tight confidence interval.

Всички членове на екипа са обучени
Екипът, който провежда тестове се състои от специалисти по ползваемост, опитни в работата с потребители и провеждане, обработка и анализ на данни от качествени изследвания. Всички членове на екипа са обучени да работят с потребители, така че да им помагат да отговарят на въпросите изчерпателно, без да внушават определени отговори, термини или мнения.