Започва от 2 000 евро за стандартен анализ и от 5 000 евро за изчерпателен анализ.

Нашите експерти преглеждат Вашия продукт, прототип или услуга, която предлагате, за да анализират силните и слабите страни, и да предложат възможности за подобрение. 

Ние предоставяме подробен отчет, който съдържа:

  • Открития, илюстрирани с екранни снимки или видеоклипове и обяснения от гледна точка на потребителското изживяване
  • Приоритизирани препоръки за справяне с проблемите, подобряване на потребителското изживяване и в крайна сметка стимулиране на Вашия бизнес
  • Допълнителна свързана информация и предложения за по-нататъшна работа, свързана с потребителското изживяване.

В сравнение с потребителското тестване, експертният преглед обикновено е по-бърз и има по-широко покритие на продукта.

Сравнителните проучвания показват, че “Проверките, извършени от опитни практици, са ценни и сравними с тестовете за ползваемост в модела на идентифицираните проблеми.”

Стандартният анализ оценява от 3 до 5 основни елемента на продукта спрямо три основни потребителски нужди:

  • Ориентация – структура, разположение и подреждане на елементите, способност на потребителите да се ориентират в продукта
  • Взаимодействие – лекота на ползване, предсказуемост на контролните действия, последователно поведение на елементите на потребителския интерфейс, възприеман потребителски контрол върху взаимодействието с продукта
  • Разбиране – заглавия, етикети, описания, инстркуции, съобщения (без потребителска документация).

Изчерпателният анализ включва всичко от стандартния, както и:

  • Пълно покритие на продукта, включително документация, поддръжка и опции за общността, имейл кореспонденция
  • Пълно покритие на потребителските потоци и взаимодействия.