Наши експерти преглеждат Вашия продукт, дизйн, прототип или услуга, за да анализират силните и слабите страни, и да предложат възможности за подобрение.

Предоставяме подробен отчет, който съдържа:

 • Открития, илюстрирани с екранни снимки или видеоклипове и обяснения от гледна точка на потребителското изживяване
 • Приоритизирани препоръки за справяне с проблемите, подобряване на потребителското изживяване и в крайна сметка стимулиране на Вашия бизнес
 • Допълнителна информация и предложения за по-нататъшна работа, свързана с потребителското изживяване.

В сравнение с потребителското тестване, експертният преглед обикновено е по-бърз и предлага по-широко покритие на продукта. Сравнителните проучвания показват, че “Проверките, извършени от опитни практици, са ценни и сравними с тестовете за ползваемост в модела на идентифицираните проблеми.” Източник Usability test vs. inspection, DialogDesign. Това, което липсва са мненията на потребителите, техните конкретни нужди, болежки и радости.

Анализът покрива

 • Ориентация – навигация, структура, разположение и подредба на интерфейсните елементи, способност на потребителите да се ориентират в продукта.
 • Взаимодействие – лекота на ползване, предсказуемост и консистентност на интерфейсните елементи, усещане на потребителите за контролир на взаимодействието с продукта.
 • Разбираемост на интерфейсните текстове – заглавия, имена на интерфейсни елементи, етикети, описания, инстркуции, съобщения.
 • Всички главни задачи на потребителите (уточняват се с Вас).
 • Покриване на основните човешки нужди от продукта като персонализиране, както и разлики между начинаещи и опитни потребители.
 • (По желание, допълнително) Комуникация с потребителите – емейли, документация, поддръжка и участие в потребителски общности.

Типичният анализ изглежда така

 • 2 експерта, които работят самостоятелно, а след това обобщават находките.
 • 5 – 10 работни дни.
 • Подробен доклад с находки, тълкувания и препоръки.
 • Среща с Вашия екип за представяне и обсъждане на резултатите.