Ние проектираме продукта за Вас с Ваша помощ. Вие участвате през цялото време и одобрявате всеки резултат.

УводЗапочваме с работна среща, за да се запознаем с Вас, Вашия бизнес случай и Вашите технически и други изисквания. След срещата Ви даваме предложение за подходящи дейности, резултати, график и цена.
ПотребителиРаботим с Вас, за да идентифицираме и профилираме Вашите потребители. Използваме всякакви налични данни от аналитики, пазарни проучвания и други. Създаваме си разбиране за нуждите, целите и болежките на потребителите Ви чрез интервюта, анкети и тесове (ако е нужно). След това разписваме образи (персони) или използваме други подходящи инструменти като насоки за дизайна.
МоделСлед това определяме структурата на Вашата услуга и изготвяме потребителските потоци. Изграждаме Обектен модел (наричан още модел на домейн), който определя обектите (класовете) на Вашата услуга, свойствата (атрибутите) на всеки обект, връзките между обектите и действията (задачите), които различни потребители ще изпълняват. Създаваме обектния модел заедно с Вас по време на съвместна работилница. След това обектният модел става отправна точка за потребителски интерфейси, бази данни, потоци на взаимодействие, документация. За моделирането използваме методите Top Tasks и OOUX.
ИнтерфейсИзграждаме макети на потребителски интерфейс, след което правим и интерактивен прототип, придружен от дизайн система, която по-късно ще използвате за разработка. Текстовото и визуално съдържание на прототипа е същото като това, което ще използвате при имплементирането – без lorem ipsum.
ТестТестваме макетите с потребители и правим промени, въз основа на на тяхната обратна връзка. Повтаряме според нуждата.
РазработкаПо време на имплементирането на дизайна от Вас или от трета страна, продължаваме да работим с Вас, за да отговорим на въпроси и да адаптираме дизайна въз основа на ограничения и изисквания, които могат да станат очевидни по време на разработка.