Започва от 3 000 евро за сравнение на 2 продукта с 1 група от 5 потребителя.

С Ваша помощ дефинираме конкуренцията, профила на потребителите и задачите които искате да сравните. След това правим тестове за ползваемост на решенията на всеки конкурент. В зависимост от спецификата на изследването всеки участник може да тества едно или няколко решения. Всеки тест е еднакъв за всички конкуренти, така че това ни позволява да ги сравняваме на равни основания. 

Завършваме проучването с доклад, който представя: 

  • Колко добре са се справили участниците с всяко решение. Показваме степен на успеваемост, време за завършване и удовлетворение за всяко решение.
  • Силни и слаби страни, пропуски на конкурентите като група и на всеки от тях индивидуално.
  • Препоръки за това, върху какво да се съсредоточите и какво бихте могли да използвате във Ваша полза.