През тази година Денят на ползваемостта се провежда за трети път. Сайтът му е www.worldusabilityday.org.Денят на ползваемостта е нещо като професионален празник на хората, които се занимават с ползваемост. Погледнато по-широко този ден е за всички, които правят взаимодействието на потребителите с продуктите и услугите – проектанти на взаимодействие, информационни архитекти, текстописци, графични дизайнери и други.

Събитието има световен характер – ние в България с удоволствие се присъединяваме и даваме своя принос. Всъщност събитието не е едно, а са много неща, случващи се на този ден из целия свят. От година на година интересът и масовостта растат, а хората, които се включват измислят най-разнообразни начини, за отбелязване на деня. Някои ходят с червени балони по улиците, други правят изложби, трети се надтестват с потребители, мнозина подготвят уебинари (излъчвания на живо по Интернет). Правят се конференции, семинари, изложби, срещи, шествия.

Ние ще направим симпозиум*.

Датата – 8 ноември 2007 г.

Мястото – Чаена къща (освен чай имат и нечай):

TEA HOUSE
ул. Георги Бенковски 11
раб. време: 10:00–23:00

Времето – след 19:30.

Входът – отворен и свободен

Тази година темата на деня на ползваемостта е здравеопазване и здравни продукти. Донесете си истории за ползваеми лекарствени опаковки, указания за лекарствени продукти, преживявания в поликлиниката и други, с които се срещате. За участие в симпозиума бели престилки не са необходими.

* симпозиум. Топла и уютна дума с гръцки произход. Според Речника на чуждите думи в българския език (Издателство Наука и изкуство, 1970 г.) = гощавка, обикновено придружена с песни, развлечения или събеседвания по някой въпрос. Според Мериам-Уебстър по произход = съвместно пиене.