Participants.bg е продукт на Лукрат. Като екип, който е провел стотици тестове с потребители знаем, че ролята на участниците е много важна за успеха на всяко проучване.
Създаден от нас, изследователите в Лукрат, Participants.bg автоматизира процеса по подбор и работа с участници, за да послужи на:

  • изследователи – като инструмент за набиране на подходящи участници за платени проучвания.
  • хора с различен опит, които искат да се регистрират и участват в платени проучвания.

Базата с данни на Participants.bg се актуализира непрекъснато и може да предложи или намери мотивирани хора, които отговарят с точност до 100% на критериите за Вашето проучване.