Лукрат е представител на TechSmith за България. От нас можете да закупите лицензи за Camtasia, SnagIt и другите продукти на компанията.

За актуална оферта се свържете с нас на:
office@lucrat.net или 0886 455 623.