Клиент

Netage
Балканфарма (вече Актавис)
Клиент
Netage Solutions (web.netagesolutions.com)
Цели на проекта
Да проверим кои са силните и слабите страни в сайта на Балканфарма във взаимодействието му с потребителите. Да предложим решения за справяне с откритите проблеми.
Задачата
Да открием потенциалните проблемни и объркващите елементи от интерфейса на прототипа на сайта на Балканфарма, посредством евристична оценка.Да наблюдаваме представителни потребители докато ползват готовия сайт, за да уловим реалните проблеми, които срещат и да съберем мненията им за него.
Направеното
Екип от експерти по ползваемост на Лукрат направи евристична оценка на прототипа на сайта на Балканфарма.След това тествахме вече работещия сайт с представители на най-масовата група потребители.
Резултатът
(www.balkanpharma.com) Доклад с описание на потенциалните проблеми на потребителския интерфейс, заедно с препоръки за тяхното отстраняване на ниво прототип. Доклад с описание на коментарите, предложенията и реалните проблеми на потребителите на вече работещ сайт.
Забележка
Крайният продукт е дело на фирма Нетейдж, които се съобразиха с нашите препоръки.

Мнение на клиента:

„Нетейдж ООД разработи за компанията, в която работя, уебсайт с множество секции, включващи както представяне на фирмата и продуктите й, така и разнообразна информация на здравна тематика, насочена към различни групи посетители — лекари, търговци на лекарствени продукти, потребители.

Като служител на Балканфарма, който участваше в проекта, имах възможност да присъствам на няколко теста, проведени от Лукрат, от което получих изключително интересни впечатления от работата на екипа и участниците в тестовете. С тяхна помощ бяха открити редица пропуски в ползваемостта на сайта, беше събрана полезна информация за поведението на посетителите, техните предварителни очаквания и мнения за сайта.

В резултат на проведеното от Лукрат изследване, получихме конкретни препоръки за коригиране на откритите недостатъци в сайта. Считам, че след като се съобразихме с тях, той стана по-удобен и по-достъпен за целевата група посетители благодарение на подобренията в навигацията, подредбата и начина на представяне на информацията, яснотата и скоростта на откриване на нужната информация от страна на посетителите.

Въпреки, че официалното стартиране на новия сайт на Балканфарма тепърва предстои, то вече са показателни мненията на хората, които са го видели и разгледали. Общото мнение е, че „сайтът е добре подреден, с изчистен вид и съдържание, лесна и разбираема навигация“. Безспорно принос за това има и Лукрат и екипът, който провеждаше и участваше в тестовете.“

Павел Вълев, 16 април 2001
Системен интегратор, Отдел „Информационни технологии“, Балканфарма Холдинг АД
https://www.netagesolutions.com