Клиент

Некском
„ИнВойс“ — билинг система за VoIP

Задачата

Да проектираме макети на интуитивен и лесен за работа потребителски интерфейс на системата, съобразен с потребителските нужди и навици. Да открием потенциалните проблеми за потребителите на вече работещата билинг-система.

Направеното

Проектирахме взаимодействието потребител-система за всички секции на бъдещия продукт. Извлякохме потенциалните проблеми на прототипа на работещата билинг-система чрез метода евристична оценка.

Резултатът

Макети на потребителски интерфейси за всички секции на системата, позволяващи лекота в разучаването и използването на билинг-системата. Доклад с описание на потенциалните проблеми за потребителите и препоръки за тяхното отстраняване.


Мнение на клиента:

Некском България „През периода декември 2000 — март 2001 г. имах възможност да работя с екип на Лукрат.

Компанията за която работя ползва услугите на Лукрат във връзка със софтуерен проект за тарифиране на телекомуникационни услуги. В света има по-малко от 5 такива системи и една от причините е че този тип програмни продукти е изключително тясно специализиран, сложен и отговорен — хиляди клиенти получават финансови извлечения на базата на тази система.

Макар и в началото комуникацията с екипа да бе леко затруднена (това бе напълно нормално, тъй като това беше първият комерсиален проект на Лукрат) след първите няколко срещи работата потръгна доста продуктивно.

Всеки член от екипа навлизаше в материята бързо и се стремеше да допринесе максимално за работата. Екипът изпълни своите задължения до последната запетая от договора и спази всички клаузи от договореностите за поверителност при работа.

Комуникацията беше навременна и професионална — всички срокове бяха спазвани изключително стриктно, което e жизненоважно при проект, в който си сътрудничат три компании и спазват крайни срокове, бюджет и потенциален излаз на международен пазар. Системата, която разработихме заедно с Лукрат вече работи и обслужва България. В началото на април бе инсталирана в Румъния, а месец по-късно ще бъде инсталирана и в Словакия.

Показателна за качеството на работата на Лукрат бе следният коментар на човек, използвал системата без предварителна подготовка: „Макар че отворих билинг системата за първи път, сякаш бях работил с нея дълго време — нямаше тайни или нещо неясно. Просто започнах да работя.“

Костадин Атанасов, 15 юни 2000
Зав. Отдел „Нови технологии и услуги“, Ръководител на проекта „ИнВойс“, Некском България
https://www.nexcom.bg/