Клиент

Нетинфо
Нетинфо – нов дизайн на АБВ
Клиент
Нетинфо БГ АД (www.netinfo.bg)
Цели на проекта
Екипът на поща АБВ подготви нов дизайн на пощата. Тъй като те много държат на мнението на потребителите си, потърсиха обратна връзка от тях за идеите си за нововъведения преди да ги пуснат в действие.
Задачата
Да проверим как потребителите реагират на промените – кои са нещата които им харесват в новия дизайн на пощата и какви са проблемите, които срещат при работата си с него.
Направеното
Проведохме поредица тестове с потребители на различни етапи от развититето на прототипа на новата поща АБВ. Резултатите от тестванията помогнаха на екипа на пощата да развие идеите си така, че те да бъдат по-добре възприети от потребителите. Извлякохме много ценни за екипа съвети, препоръки и желания от участниците в тестовете.
Резултатът
www.abv.bg
Забележка
Новият дизайн на Поща АБВ е решение на екипа на Нетинфо. В него са отразени по-голямата част от нашите препоръки.

Мнение на клиента:

„При смяната на дизайна на АБВ използвахме доста активно услугите на Лукрат, за да проверим как потребителите ни ще възприемат промяната така, че тя да бъде осъществена с минимум търкания и стрес.

Организирани бяха поредица от тестове с потребители, на концептуално ниво (макети) и на работно ниво (върху вече работещ тестов сайт). Благодарение на тези тестове бяха открити начини продукта да бъде подобрен допълнително, както и да бъде направен по-лесно използваем. Възникнаха добри идеи, които реализирахме преди пускането на окончателния продукт.

С други думи, помощта на Лукрат беше полезна не като „оценка как потребителя възприема нещо“, а повече като „какво да направим, за да ни възприемат по-добре потребителите“. Изводите от междинния и крайния доклад бяха внимателно разгледани и доведоха до няколко дизайнерски и функционални промени в новото АБВ.

Предложенията ни помогнаха много, най-вече с това че внесоха допълнителна, „свежа“ гледна точка към проблема. Част от тях дублираха наши идеи, които имахме и от преди, но една голяма част бяха изненадващи за нас и ни дадоха идеи, до които вероятно нямаше да стигнем сами. Поне не скоро…

Благодарение на подробните предварителни тестове и „оглаждането“ на новото АБВ на няколко стъпки, успяхме да направим прехода между двете версии особено плавно, без стрес у потребителите, отлив на клиенти, възмутени писма или други отрицателни ефекти. По принцип промяна като тази, която осъществихме в АБВ през 2003 г, е нещо което е много трудоемко и е от критична важност за подобен продукт и фирма като нашата може да си позволи подобна драстична стъпка веднъж на няколко години. За наша радост този преход мина без никакви сътресения, не на последно място заради предварителните тестове.

Смятаме и в бъдеще да провеждаме подобни тестове за всички наши по-важни продукти, и се надяваме това като цяло да стане навик на всички фирми и институции, които публикуват в интернет. Време е българското интернет-пространство да „узрее“ до този следващ етап от развитието си и да започне да подхожда по-отговорно към въпроса.“

Павел Калинов, 12 септември 2003
Бизнес развитие, www.netinfo.bg
https://www.netinfocompany.bg/