Клиент

Орбител
Orbinet
Клиент
Орбител ЕАД (www.orbitel.bg)
Една от тайните за успех на Орбител е, че са близо до клиентите си – общуват с тях и знаят какво, кога и как да им предложат.
Мотивация на проекта
Случва се да останем в захлас от красива и явно изпипана реклама, но без да рaзберем коя е компанията и какво ни предлага. Колкото по-уникална и креативна е рекламната идея, толкова по-голям е рискът тя да остане неразбрана за клиентите.
Цели
Преди да бъде пусната реклама за новата услуга на Орбител Free Orbinet, да проверим какво казва и внушава на потенциалните клиенти.
Направеното
Проведохме сравнително тестване с потребители на два варианта за реклама. Участваха потенциални клиенти и препоръчители на услугата. Показахме на всеки от участниците двата варианта. Задавахме насочващи въпроси, за да разберем:

  • Какво внушава рекламата– първите впечатления и асоциации на участниците;
  • Какво разбират участниците за услугата и нейните характеристики
  • Какво запомнят от услугата и нейното описание
  • Какво разказват и препоръчват за услугата на свои близки и познати
Резултатът
Анализът на събраната информация показа силните и слабите страни на двата проекта и разминаванията с целевите послания и внушения.

Направихме препоръки за подобряване на разбираемостта и отстраняване на негативните асоциации и за двата проекта.

Препоръчаните промени бяха отразени от екипа на Орбител в избраната реклама. Резултатът от съвместната ни работа е креативна реклама, която клиентите разбират и запомнят.

Забележка
Услугата и рекламата са дело на Орбител – нашата задача беше да тестваме рекламата с потребители.

Мнение на клиента:

Каква е ползата за Орбител?
Орбифон 01001 е първата лоу-кост телекомуникационна услуга в България. Затова заложихме на 100% автоматизация в уеб. Предизвикателството пред нас беше да предложим удобна, лесна и разбираема услуга на несвикналия с това български потребител. Това беше основната причина да потърсим услугите на Лукрат.

Планирахме разработката на два етапа – прототип и реална система, като тествахме след всеки от тях. Първият тест ни позволи да идентифицираме проблеми на услугата още на концептуално ниво, преди да сме написали един ред програмен код. Благодарение на втория тест успяхме да измерим реалния ефект от работата на Лукрат и да се уверим в удобството на потребителя с нашата услуга.

Какво спести?
Предвид лоу-кост модела на услугата Орбифон 01001, участието на Лукрат беше критично от гледна точка на спестяване.

Благодарение на тестовете с прототипа спестихме много излишен програмистки труд за преработка на готовата система.

Улесняването на потребителите при разбиране и работа с услугата спестиха на Орбител нуждата от образователна рекламна кампания. Единственото, което се наложи да комуникираме масово с потребителите беше безплатния тест. А такова послание е много силно и не се нуждае от голям бюджет.

Липсваше обичайния за всяка нова и непозната услуга пик от въпроси към отдела за поддръжка на клиенти. Очевидно потребителите се справят добре сами, само с помощта на обясненията, които с помощта на Лукрат им предложихме като текстове и навигация.

Какво донесе?
Само за един месец регистрациите за услугата надхвърлиха 5 хиляди.

Стана ли сайтът по-бързо?
Често се заблуждаваме, че един сайт може да стане по-бързо, ако пропуснем фазата с тестване на ползваемостта. Това е вярно, само ако този сайт няма поставени цели, а се създава самоцелно.

Предизвикателните бизнес или комуникационни цели пред даден сайт се достигат много по-бързо чрез участие на консултанти като Лукрат, вместо еволюционния подход на опита и грешката.

Какви поуки си извлякохте?
Колкото повече усилия се вложат по време на развоя на даден сайт, толкова по-малко усилия са необходими за неговото поддържане. Старата военна мъдрост „Повече пот в обучението – по-малко кръв в боя” важи и тук.

Повлия ли на производствения процес? Как?
Категорично. Подчини производствения процес на нуждите на пазара.

 

Валерия Ангелова, 25 септември 2006
Продуктов мениджър Уеб услуги, www.orbitel.bg
http://www.01001.bg/