Ето една примерна обява:

Фирма Х обявява конкурс за разработка на сайт. За да участвате в конкурса, трябва да представите:

 • Концепция за цялостно решение.
 • Визия за бъдещо развитие.
 • Дизайн на началната страница и на една вътрешна с всички опции и връзки от и към нея.

Имам опасението, че при така поставени условия, сайтът който ще получи възложителят, фирма Х, няма да отговаря добре на нуждите им, нито на нуждите на потребителите.

Много компании в България използват този подход, но той е ненадежден, скъп и непочтен. Най-сложното нещо в един сайт е създаването на тези три неща: концепция, визия и начална страница с навигация към останалите страници. След това изработването на сайта е въпрос на технически умения: подробен дизайн, графичен дизайн, програмиране, въвеждане на текст и картинки, тестване. Всяка от тези дейности си има своите трудности, но те са от друго естество и се контролират вътре във фирмата производител.

При такъв конкурс много от производителите губят голяма част от времето си, за да се подготвят и да участват в конкурса. Всички те правят едно и също нещо — концепция, визия за развитие, дизайн — и работят с ограничена информация. Понеже няма гаранции, че ще спечелят конкурса, се стремят да го направят възможно най-бързо, за да им излезе най-евтино. А решенията, предложени при такъв модел на работа са обречени да са непълни и некачествени.

По моя преценка, изготвянето на концепция, начална страница и навигация трябва да отнема между 30 и 50 на сто от работата по един сайт като време и усилие и около 50-60 на сто като пари. Не очаквам професионалистите да се заемат да свършат такава голяма част от работата качествено без пари. Затова сайтовете, предложени на такива конкурси са съмнителни. Разбира се, винаги може да има изключения, но не бива да се разчита на тях.

При подобни решения за сайтове, задачата не е специфицирана достатъчно подробно. В процеса на работа почти винаги се оказва, че са необходими промени, често пъти значителни, а промените означават допълнително време и разходи. Ако промените се направят, решението се забавя и оскъпява, но крайният резултат е по-качествен сайт. Ако промените не се направят, потребителите получават поредната лъскава, но сложна и засукана недомислица.

Почтеността на подобни конкурси е под въпрос, защото фирмата, обявила конкурса, събира предложения от всички, които участват, без да поема задължения към участниците. Няма гаранция, че идеите, предложени от един производител, няма да бъдат възложени за изпълнение на друг, който е обявил по-ниска цена, например. Разбира се това е проблем на производителите на сайтове, а не на възложителите, които имат пълното право да постъпват така.

Страдат всички:

 • Възложителите получават некачествени сайтове.
 • Производителите не могат да дадат най-доброто от себе си.
 • Потребителите получават сайтове, с които трябва да се борят, вместо просто да ги ползват.
 • Нивото на българския интернет пада

Доброто решение на този проблем е първо да се проектира сайтът. В проекта ще бъдат разработени цялостна концепция, виждане за развитие, модел на навигацията, макет на начална страница, макети на други страници, предложения за графичен дизайн, и други според нуждата. За тази цел възложителите могат да наемат консултант, който да изготви проекта, а могат и да обявят конкурс, но не за направа на сайт, а за проектиране на сайт.

В България има достатъчно фирми и хора, които да свършат работата. Убеден съм, че почти всяка фирма, произвеждаща сайтове може. (Не познавам всички фирми, затова не съм категоричен.)

Цялостният резултат би бил чудесен. Цената, която плаща обществото ще намалее, защото вместо 10 фирми да влагат по 50 часа труд, примерно, само една ще вложи 100 или 150 часа. Цената за възложителя няма да се промени, защото всички, които участват в конкурса, така или иначе включват в предложенията си и времето за подготовка за конкурса. Качеството на решенията ще се подобри неимоверно. Потребителите ще са по-доволни. Дейността на възложителя ще му носи повече печалба.

Ето какво трябва, за да се изработят качествено обсъжданите тук неща.

Концепция за цялостно решение
За да се изработи концепция за сайт е нужно да се познава най-малко следното:

 • Каква е целта на сайта – да информира, да забавлява, да рекламира, да позволи да се свърши нещо, да продава и т.н
 • За кого е предназначен сайта? – младежи, делови хора, компютърни маниаци, домакини, майстори и т.н.
 • Какво се очаква тези хора да правят на сайта? – да търсят информация, да общуват едни с други, да дават предложения, да пазаруват, да продават и т.н.
 • Какви са нуждите на тези хора? – повече пари, добра дума, работа, образование, заселване, изселване и т.н.
 • Какви са възможностите на собственика за поддържане на сайта? – техника, софтуер, хора, информация и т.н.

Ако в обявата ви за конкурс няма подробни обосновани отговори на тези въпроси, всичко, което производителите на сайтове ще ви предложат, ще бъде резултат от догадки и предположения.

Визия за развитие
Виждането за това, как сайтът ще се развива е част от концепцията за него. За да може да бъде изградено виждане обаче, трябва да се познава следното:

 • Какво потребителите искат да правят на сайта?
 • Какво възложителят иска и може да предложи в момента и какво в бъдеще?
 • Какво е виждането за развитието на фирмата-възложител и мястото на сайта в това развитие?
 • Какво прави конкуренцията и къде фирмата-възложител иска да застане: да води или да следва?

След като се събере тази информация, може да се изработи и виждане за развитие на сайта. Визия, изработена без познаване на нуждите на потребителите и пазарната обстановка, в която се намира възложителят на сайта няма да бъде истинска. С други думи, тя може да звучи прекрасно, да описва страхотни неща, но едва ли ще има покритие и едва ли ще доведе до добри резултати.

Дизайн на начална страница и навигация
Проектирането на начална страница и навигацията е предизвикателна задача. Повечето хора, като говорят за дизайн, разбират графичен и артистичен дизайн.

Мислят си за цветове и картинки. Началната страница не е само красива картинка, а е сложна навигационна и структурна единица. Тя е част от навигационното решение за сайта.

Навигацията пък не е само едно или няколко менюта, а модел на взаимодействието на потребителите със сайта.

За да бъдат изготвени началната страница и навигационният модел, трябва да се познава поне следното:

 • Какви са хората, които ще ползват сайта?
 • Как потребителите ще ползват сайта?
 • За какво потребителите ще идват на сайта? А кои са най-важните неща, заради които хората ще го посещават?
 • Каква част от посетителите на сайта ще идват еднократно и каква част ще се връщат много пъти?
 • По какъв начин потребителите мислят за информацията, която сайтът ще предлага и как я категоризират в съзнанието си?

Началната страница на един сайт е нещото, с което трябва да завърши проектирането, а не да започне. Графичното оформление на началната (или която и да е друга) страница трябва да се направи, едва след като е изградена архитектурата на сайта и са начертани пътищата на взаимодействие на потребителите с него. А още по-добре е ако преди това архитектурата и взаимодействието са тествани с потребители.

Искам да призова колегите, които правят сайтове и клиентите, които ги поръчват. Нека да не претупваме най-важната работа.

Нека да се замисляме повече и отделяме необходимото време за изработване на концепция, визия, начална страница, архитектура и навигация.

От това ще имаме полза всички, а най-вече онези, които ползват сайтовете ни.