Благодарение на системите за управление на съдържание (CMS), да се напълни една страница със съдържание е лесно. Техниките и технологиите на Уеб 2.0 улесняват потребителите да добавят своя принос. Графичните дизайнери пък, непрестанно търсят нови начини да отличат работите си.

И все пак, колкото по-шумни стават страниците ни, толкова по-трудно е да се забележи важната информация. Дори още по-зле. Ако информацията, заобикаляща същинското съдържание е без значение за мисията на страницата и/или целите на потребителите, добавянето на информация може да убие потребителското изживяване и да подкопае деловите цели на собственика на сайта.

Уеб догма е основна нагласа да се помогне на специалистите да избягват един нарастващ проблем.

Замислих Уеб догмата през 2003, вдъхновен от Догме 95, създадена от датските кинорежисьори Томас Винтерберг (Thomas Vinterberg) и Ларс фон Триер (Lars von Trier)/ Целта ми бе да създам набор от насоки, приложими към дизайна, съдържанието и ползваемостта, които надхвърлят пределите на минаващите моди и развиващите се технологии. През 2006 година „публикувах“ тези правила по време на АйЕй Самит (IA Summit) във Ванкувър като закачих лист хартия на едно табло за обяви.

Въпреки многото новости онлайн през последните няколко години, Уеб догмата остава яка рамка за интерактивен дизайн. От тогава правилата са преведени на над 20 езика и възприети от стотици информационни архитекти и уеб дизайнери по цял свят.

По време на представянето си ще разгледам всяко от 10-те си предложения като черпя скорошни действителни примери, за да илюстрирам защо са важни, как може да се използват, за да подобрят работата ви и колко могат да се омажат нещата, когато бъдат пренебрегнати.

Насоките

А ето и 10-те насоки, които ще подсилят потребителското изживяване на всеки сайт или приложение:

 1. Всичко, което съществува само за да удовлетвори вътрешната политика на собствениците на сайта, трябва да бъде премахнато.
 2. Всичко, което съществува само за да задоволи егото на дизайнера, трябва да бъде премахнато.
 3. Всичко, което е без значение в рамките на контекста на страницата, трябва да бъде премахнато.
 4. Всяка функционалност или техника, която намалява способността на посетителите свободно да навигират, трябва да бъде преработена или премахната.
 5. Всеки обект за взаимодействие, който принуждава посетителите да гадаят, трябва да бъде преработен или премахнат.
 6. Не трябва да се изисква никакъв софтуер, с изключение на браузъра, за да заработи сайтът правилно.
 7. Съдържанието трябва да може първо да се чете, второ да се разпечатва и трето да се изтегля.
 8. Ползваемостта не трябва никога да се жертва заради наръчника по стил.
 9. Нито един посетител не трябва да бъде принуждаван да се регистрира или да предава лични данни, освен ако собственикът на сайта на може да предостави услугата или да завърши сделката без това да се случи.
 10. По-добре нарушавайте тези правила вместо да правите отявлени варварства.*

* Безсрамно откраднато от известните Правила за писатели на Джордж Оруел.

Ето правилата и на английски:

 1. Anything that exists only to satisfy the internal politics of the site owner must be eliminated.
 2. Anything that exists only to satisfy the ego of the designer must be eliminated.
 3. Anything that is irrelevant within the context of the page must be eliminated.
 4. Any feature or technique that reduces the visitor’s ability to navigate freely must be reworked or eliminated.
 5. Any interactive object that forces the visitor to guess its meaning must be reworked or eliminated.
 6. No software, apart from the browser itself, must be required to get the site to work correctly.
 7. Content must be readable first, printable second, downloadable third.
 8. Usability must never be sacrificed for the sake of a style guide.
 9. No visitor must be forced to register or surrender personal data unless the site owner is unable to provide a service or complete a transaction without it.
 10. Break any of these rules sooner than do anything outright barbarous.*

* Shamelessly stolen from George Orwell’s famous Rules for Writers

В оригинал, догмата се намира на сайта на ФатДАКС – http://www.fatdux.com/how/our-web-dogma/. В мрежата има доста по темата – потърсете с Гугъл.

Ерик Райс Ерик Райс