Преди няколко месеца някой ми показа сайта worldometers.info. Бях запленен от идеята – да покажеш статистически данни за света чрез броячи, които се въртят докато потребителят гледа страницата. Създава се страхотно чувство за динамика. Едно е да прочетеш някъде, че родените са почти двойно повече от починалите, друго е да видиш два брояча един до друг, които непрекъснато се въртят и продобиваш усещане за това как броят на населението расте.

Признавам, че се захласнах по сайта и идеята и с позволих да преведа сайта на български. Българското издание на Светомери е на адрес www.worldometers.info/bg/.

Страхотен сайт. Данните показват неща, които в повечето случай те карат да клатиш глава и да цъкаш с език.
Все пак има какво още да иска. Броячите показват данни извън контекста, в който могат да бъдат осмислени пълноценно.

Например, гледайки броя на автомобилите, произведени тази година, човек вижда едно число, което в момента расте. Сиреч, вижда се само моментното състояние. Не може да се направи съпоставка с числото за цялата година или числото за миналата година или за други периоди. Така става трудно и дори невъзможно да се осмисли наблюдаваното число.

За да се направи подобно сравнение мислено, са необходими огромни усилия. Човек трябва да сметне, че от началото на деня до сега са изминали примерно 11 часа. След това да прецени как да извлече число за цялото денонощие – да умножи по нещо като 2.1 или подобно. След това трябва отново да умножава по 30 или 365, за да получи месечни или годишни данни. Трудна работа, без сметало под ръка не става.

Надявам се, че сайтът ще продължи да се развива и скоро ще почне да показва и необходимите съпоставителни данни.

Разбира се, Светомери (Worldometers) предлага подробна информация за някои от данните. Подробната информация описва източниците на данните и начина на образуване на брояча. Предлагат се допълнителни таблични и графични данни и връзки към източници на повече информация. Все полезни неща.