Едно от основните четива за проектиране на интерфейси и потребителско взаимодействие. Както личи от заглавието, това е третото издание на книгата.

Автори: Алан Купър, Робърт Райман и Дейвид Кронин (Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin)

Книгата е разделена на 3 части:

  • Разбиране на проектирането по цели (процес и потребители)
  • Проектиране на поведението и формата (прозореца или цялостната рамка)
  • Проектиране на подробностите на взаимодействието (елементите)

В Амазон