Първата книга, посветена на проучване на потребителите в световен мащаб.

www.globaluserresearch.com – Собствен сайт. С много допълнителна информация.

Описва какво е потребителски проучвания, как се планират, как се управляват, как се провеждат и как се анализират и отчитат резултатите. Разказва за различни методи: етнографкси наблюдения (Ethnographic studies), фокусни групи (Focus groups), следене на погледа (Eye tracking), тестване за ползваемост без водещ (Unmoderated remote usability testing) и други.

Дава и примери от различни страни. Разсъждава върху ролята на професионалните организации и културните особености за провеждането на успешни проучвания.

Редактор: Робърт Шумахер (Robert Schumacher), автори: 53 души от различни страни.

В Амазон