Потребителят винаги е прав. Отлично име за книга.

Книгата е практически наръчник.

  • Обяснява как се правят образи.
  • Дава съвети за провеждане на дълбочинни потребителски проучвания.
  • Предлага нови начини за използване на анкети при създаване на образи.
  • Показва различни методи за разделяне и обособяване на образите.
  • Споделя как да направите образите по-реалистични.
  • Съветва как да използвате образите, за да определите делова стратегия, да приоритизирате функционалности и съдържание и да вземате решения за информационната архитектура, текстовете и дизайна.

Автори: Стив Мълдър със Зив Яар (Steve Mulder with Ziv Yaar)

Пълно име: The User Is Always Right: A Practical Guide to Creating and Using Personas for the Web

Собствен сайт: www.practicalpersonas.com/book.html

В Амазон