Статията преведох и публикувах с любезното съгласие на нейния автор – Дейна Мартинели (Dana Martinelli). Той има 12 години опит като проектант на взаимодействие и 3 години опит с Акшуър. Оригиналът на статията е Coordinating the Impossible – Intro to Axure.


Повече информация за Акшуър, потърсете в сайта на Лукрат – представител за България или в сайта на производителя.


Посетете демонстрацията на Акшуър на 7 октомври 2008 г. по време на семинара Как се прави ползваемост?.


Точно изпълненото съгласуване може да бъде ключово за успешния резултат на много нива. Най-трудно е съгласуването на разнопосочни процеси, когато всеки играч има свои методи и срокове. С усложняване на задачите при проектиране на взаимодействието, екипите, които намират решения, трябва да се развиват, за да отговарят на тези нужди. Вече е нормално да се работи с екипи в различни времеви пояси и с хора, говорещи различни езици, а съгласуването на усилията е жизнено важно за успеха на проекта.

За да се намират взаимодействени решения овреме и точно, те трябва да пасват на многослойни метафори и да предлагат визуална и програмна елегантност и сложност. Най-важно е решенията да поддържат целите и деловите нужди на заинтересованите страни. За да работи всичко това добре, е необходима централна система, която да свързва взаимодействията между независимите групи. Ако се използва по стратегически начин, инструмент като Акшуър може да свърши тази жизненоважна роля. От опит знам, че Акшуър може безупречно да удовлетвори комуникационните нужди на разнолицеви групи.

Преди да започна да работя с Акшуър пез 2005 година по редизайна на Hollywood.com, използвах традиционните тогава Визио, Илюстратор и Дриймуивър, за случаите на употреба и симулациите за тестването с Нийлсен Норман. Трите рунда усилено тестване бяха доста успешни и симулациите ми работеха добре, но процесът беше трудоемък и времеемък. Отне 5 месеца от начало до край (да, може основно да виним ЕнЕнДжи за това), но аз естествено исках да ускоря процеса. Захванах се да търся инструмент, който да помогне във фазата на тестване с потребители. Попаднах на Акшуър случайно. След първите няколко часа с него знаех, че имам инструмент, който не само ще помогне за бързо тестване с потребители, но и ще ми даде възможност да покрия дейности, за които използвах други инструменти. Можех не само бързо да построявам прототипи. Възможността да опиша функционални спецификации на ниво обект, а след това автоматично да ги изсипя в Уърдовски документ заедно с картинките на интерфейса ме изпрати в информационно-архитектурна нирвана.

Скоро след като направих откритието си, показах на директора си по информационни технологии напълно работеща симулация на един от дот нетските му модули. Беше изкодил модула сутринта, а до края на деня имах напълно работеща взаимодействена симулация, стъпваща на кода му и готова за първото тестване с потребители. И двамата бяхме завладяни и от този момент нататък си сътрудничихме много ползотворно, учвеличавайки производителността си с поне 30%. След няколко години ежедневна работа с иунструмента се обособиха някои добри практики, които искам да споделя.

Какво не е

Ще започна с това какво Акшуър не прави.

  • Не е инструмент, които може да изнася ХТМЛ, готов за производство. Въпреки че изглежда да може, не може.
  • Не е най-добрият инструмент за правене на диаграми. Има заготовки, които може да се използват при нужда, но скоро се връщаш към стандартни инструменти като Визио, което, разбира се, е по-мощно.
  • Акшуър няма добри възможности за управлкение на версиите (това обаче може да бъде адресирано в бъдеще). Ако имате екипи от информационни архитекти, работещи заедно върху симулации или прототипи би било идеално да имаше възможност потребителите да вкарват и изваждат (check-in, check-out), подобно на Вижуал Сорс Сейф, Сабвършън или Харвест (Visual Source Safe, Subversion, Harvest).
  • Не работи под Мак ОЕсХикс. Акшуър е дот нетско приложение и изглежда производителите не се интересуват от възможността Макинтош. Бих препоръчал на разработчиците му да пренесат продукта към Линукс, използвайки Моно, ако изобщо е възможно.
  • Акшуър няма изведнъж да промени подходите и протоколите, съществуващи в организацията ви, но може успешно да бъде въведен във всяка точка на процеса, без значение колко е голям или малък проекта ви.

Добри практики

Успешно съм ползвал Акшуър при много агресивни срокове, както и в по-кротки изследователски среди, и съм открил много предимства, които този инструмент може да даде. Наслаждавам се на занаята на информационния архитект заради удоволствието да виждам хора, които работят заедно, за да построят нещо. На пръв поглед, такава сложност изглежда невъзможна за изграждане. Именно това е предизвикателството, което ме поддържа като информационен архитект. Когато един проект изглежда голям и неуправляем, фината настройка на полезното действие е критична за превръщането му в успех. За мен информационният архитект не само строи взаимодействия между системи, но и ефикаснос свързва индивидуалните умения, за да намали риска.

Акшуър блести в гъвкавите процеси за разработка (Аджайл/Скръм), най-вече за отдалечено сътрудничество в екипа. Гъвкавите методи променят формата си от екип в екип, но от опит съдя, че са едни и същи по същество. Акшуър работи наистина добре именно при итеративния подход за разработка на софтуер и сайтове. Когато започвам проект, започвам с итерация 1.0. Това е представяне на структурата и навигацията на много много ниско ниво – наричам го отправен документ. С нарастването на точността на прототипа и прерастването на Акшурския проект в по-зрял документ, итеративното запазване на всяка версия на проекта става много полезно. Мога с лекота да се върна към версия 1.4 или 2.4 на документа. Публикуването като ХТМЛ е вградено в Акшуър и ми позволява да качвам проекта в собствен блог, където клиентът може да проследи историята на проекта (между другото, всички клиенти се влюбват в това).

Успоредно с публикуването на поредната итерация на прототипа в ХТМЛ, за Акшуър може да произведе същия интервал и Уърдовски документ, който записвам като ПиДиЕф за теглене от клиента. Този ПиДиЕф е основният източник за обратната връзка от клиентите, защото им позволява да добавят коментари направо в документа. Клиентът може да проучи симулацията, и да коментира функционалната спецификация в ПиДиЕфа. Процесът е страхотен при отдалечено сътрудничество на екипа и при многоезикови ограничения. Случва се по време на отдалечена среща да реша да осъвременя блога на проекта, а клиентът да презареди показаното от браузъра, за да види наживо промените, за които сме говорили (клиентите обичат също и това).

Заключение

Акшуър няма да замени напълно стандартния ви инструментариум за проектиране, документиране и разработка, но е фантастичен начин да съберете тези документи и да ги споделите бързо и без усилие. При забързани производствени среди, където проучванията и ползваемостта са по-скоро дар, а не закон, колкото по-бързо можете да вкарате продукта си в състояние, в което потребителите го разглеждат и обсъждат, толкова по-добре. Акшуър може да направи това за вас.