Тази година в Лукрат успяхме да се организираме и да предложим семинар по ползваемост. Обявихме го официално. Разпратихме покани. Първоначалният отклик е добър. Надявам се да стане хубаво, весело и полезно събитие.

Каня и всекиго, който чете това. 7 октомври 2008 г. 13:30. София. Хотел Радисън. Зала Александър.

Надсловът е Как се прави ползваемост? Ще споделят хора, които по един или друг начин осигуряват ползваемост на продукти, сайтове и услуги. Някои имена са нови, други са добре познати, но лекторите и темите им са интересна смес. Борил, Георги и Джони са дизайнери, но всеки по свой начин. Красен и Янко са бизнесмени – първият в телекомуникациите, а другият в електронната търговия. Морис пък е изследовател и учен. Ще чуем различни гледни точки, а от това по-хубаво – здраве.

Две много сериозни компании са спомоществуватели: ТехСмит и САП Лабс България. ТехСмит е производител на софтуер за екранни снимки и записи. САП Лабс България пък е подразделение на САП, която от своя страна е най-големият производител на делови софтуер в света.

Една от програмите на ТехСмит е Море (но не е черно, нито бяло), на английски Morae, и се използва за тестове за ползваемост. Супер полезен софтуер. Наскоро излезе версия 3. По време на семинара ще имаме удоволствието да го демонстрираме.

Ще демонстрираме и още един инструмент, свързан с ползваемостта – Акшуър (Axure). Той пък се използва за проектиране на интерфейси и взаимодействие. С него стават отлични интерактивни прототипи. А най-хубавото е, че може да се ползва от всеки. Не е нужно човек да е програмист или графичен дизайнер.

Очакваме доста хора: дизайнери, проектанти, ръководители на проекти, ръководители на екипи, технописци, изпитатели на софтуер, а вероятно и други.

Заповядайте. Запишете се.