Направихме Блиц анализ на сайта www.shop13.bg Обратната връзка, която получихме ни поощри да споделим резултатите в блога на Лукрат:-)))

„Когато правихме сайта си, се доверихме изцяло на мнението на специалисти от този бранш. Когато получихме готовият продукт с времето започнахме да откриваме доста неща, които ни притесняват. В резултатите, които получихме от вас ни хареса това,  че те се припокриха на 100% с това, което на нас не ни допадаше в сайта ни. Тези ваши съвети, за които не се бяхме замисляли ни се сториха много логични. Предприели сме стъпка по стъпка да коригираме вашите съвети – това показва, че сме ви се доверили изцяло.“ 
Ася Драгошинова, Мениджър на фирма www.shop13.bg.
 

Ето част от препоръките, които направихме за сайта.

Описание в главата

Кратко описание в главата, близо до логото би помогнало на потребителите да се ориентират по-бързо какво се предлага в този магазин, какво могат да намерят в него. Препоръчваме описанието да включи най-важните категории от магазина и те да са връзки към съответните страници.

Пример:

Онлайн магазин за лампи, часовници, стоки за дома, офиса, децата

Разделена навигация

Главната и подчинена навигация са разделени от картинка и леко стоят отдалечени една от друга. Това е предпоставка за грешки при потребителите, защото визуалната връзка между двете не е много видима.

Препоръчваме да се помисли над възможността да се съберат менютата, за да се улесни навигирането из сайта.
Браво за връзката начало в главната навигация. Това е огромно предимство за вас и е в услуга на потребителите. Връзката Начало им помага да се връщат от начало винаги, когато объркат нещо или се изгубят на сайта. Тя ги кара да се чувстват по-сигурни при работата си с него.

Циклична навигация

При цък, навигационните елементи на сайта остават активни. При повторен цък те презареждат същата страница.
Това поведение е подвеждащо и често се случва потребителите да се заблудят къде точно се намират в момента и да продължават да презареждат текущата секция.


Избраният вече бутон би трябвало да бъде нецъкаем. Може да се отличи по-категорично, цветово, с по- неактивен цвят.

Пример от сайта на Лукрат:

Продуктово представяне

Разположението на снимката на продукта е прекалено в дясно.
Двата елемента, описание и снимка изглеждат сякаш не се отнасят за един и същ продукт, твърде отдалечени са един от друг.

Препоръчваме да се премести снимката в ляво, а текстът да се равни в ляво на нея, за да са свързани визуално.

Бутон за регистрация

Бутонът Регистрация е твърде отдалечен от формата, която трябва да се попълни.
Това е предпоставка за грешки и невъзможност на много потребители да завършат успешно регистрация.

Препоръчваме бутон Регистрация да се премести директно под формата за регистрация.
Също така не е необходимо да се обяснява на потребителите какво става с натискането на бутона:-))).

Съобщение за грешка

При въвеждане на данни за регистрация се появява съобщение за грешка.
Проблемът е, че не ни казва къде е грешката. Много потребители дори може да не видят съобщението и да не успеят да завършат регистрацията.

По-лесно за потребителите и по-услужливо е, ако се подчертаят грешните полета с червен цвят, за да се подскаже контекстно къде е грешката.

Много благодарим на екипа на  www.shop13.bg, че ни се довери и поздравления за това, че имате воля за промяна и подобрения на сайта:-)))!

Ако искате да получите обратна връзка за сайта си, поръчайте UX анализ.


1 comment

  1. Всички препоръки които сте дали на клиента изглеждат уместни с изключение на тази за навигацията (поне според мен).

    Само се чудя, защо нищо не са коригирали след вашите съвети.

Коментарите са изключени.