В изследването включихме сайтовете на следните партии и коалиции:

Партия / КоалицияАдрес на сайта
БСПwww.bsp.bg
ВМРОwww.vmro.bg
Гергьовденwww.gergiovden.com (вече не е на този адрес)
ДПСwww.dps.bg
Евролевицаwww.euroleft-bg.org (вече не е на този адрес)
Партия на зеленитеwww.greens-bg.com (вече не е на този адрес)
НДС ІІwww.ndsimeon2.org (вече не е на този адрес)
ОДСwww.sds.bg

Това бяха от една страна водещите имена в предизборната борба, а от друга сайтовете, които успяхме да намерим. Тогава намерихме и още няколко сайта, които решихме да не включваме в изследването, защото бяха прекалено слаби или безсмислени.

Според критериите, които използвахме за оценяване по време на тестовете, сайтовете се подредиха както следва:

БСП
Евролевица
Партия на зелените
НДС ІІ
ДПС
ОДС
ВМРО
Гергьовден

Резултатите от това изследване не бяха публикувани тогава. Предлагаме ги сега на всички заинтересовани и обявяваме намерението си да повторим изследването преди парламентарните избори през следващата година.

Тестването

Искахме да проверим и сравним как младите хора се справят със сайтовете на политическите организации, представени в интернет. За тази цел помолихме 10 студента от НБУ да отговорят на два въпроса:

  • Кой от дадената политическа сила е водещ на листата за вашия избирателен район?
  • Какво предлага дадената политическа сила за образованието?

Всеки от участниците отговори за всеки от сайтовете. Участниците сами избираха в какъв ред да разглеждат сайтовете.

Въпросите подбрахме така, че да са възможно най-близки до действителни неща, които студентите биха искали да проверят на сайтовете. Питахме за водещи в листите, защото обикновено се запомнят имената на водачите. Това са хора, които са известни в обществото и на които политическите сили разчитат. Предположението ни за втория въпрос беше, че студентите ще се вълнуват от образованието и съответно биха потърсили информация по въпроса.

Друг критерий за въпросите беше да е възможно да се даде отговор само въз основа на информацията извлечена от сайтовете. С други думи, на всеки сайт от изследваните можеше да се намери информация за образованието и имената на водещите на избирателните листи.

Критериите

По време на тестването наблюдавахме участниците и засичахме времето им. След всеки сайт ги питахме доколко са доволни от работата си с него. Използвахме общо пет критерия:

Коефициент на ориентация (KOp)
Показва до колко потребителите се ориентират в сайта. Коефициентът варира между 0 и 1: колкото по близко е до 1, толкова по-добре се ориентират потребителите на сайта. Изчислява се въз основа на оптималния брой стъпки, необходими, за да се отговори на един въпрос и действителния брой стъпки, които даден потребител е направил, за да отговори на въпроса. Коефициентът е 1, когато броят на направените стъпки съвпада с оптималния, и става 0, когато потребителят не успее да отговори на въпроса.

Процент решени задачи
Броят на задачите за всеки сайт е 20 (10 души по 2 задачи). За всеки сайт процентът на решените задачи показва колко от тези задачи участниците са решили за дадения сайт.

Степен на удовлетвореност
Степента на удовлетвореност мерим като молим всеки от участниците да изрази доколко е доволен от работата си със всеки от сайтовете по седем степенна скала. За всеки сайт тук представяме обобщени резултати от удовлетвореността, спрямо тази на другите партии.

Време за откриване отговора на един въпрос
Средното време в секунди, което участниците са прекарали в отговаряне на всеки от въпросите.

Първоначална ориентация
Средното време в секунди, което потребителите са прекарали на първата страница от сайта. Това е времето, което е необходимо на хората, за да се ориентират и придобият някаква представа за организацията на информацията на заглавната страница.

Резултатите

Таблицата обобщава получените резултати по наблюдаваните критерии. В колоната Точки е показан сборния резултат, получен от всеки от сайтовете въз основа на петте критерия. Сайтовете са подредени в таблицата според получените точки.

Усреднен KOpРешени задачи (%)Удовлетвореност (%)Ср. време за 1 въпрос (сек)Ср. време на първа страница (сек.)Точки
БСП 0.8610082.5842435
Евролевица0.678573.399932
Партия на зелените0.908050.6654228
НДС ІІ0.779048.11182627
ДПС0.585038.61221717
ОДС0.613539.41691416
ВМРО0.428045.51233914
Гергьовден0.614533.41293811
Cредно за всички сайтове0.6870.63%51.43%114 сек26 сек

Тълкуване на резултатите

Коефициент на ориентация (KOp)
Участниците се ориентират най-добре на сайта на Партията на зелените и най-зле на сайта на ВМРО. Нашето обяснение е, че сайтът на Партията на зелените предлага само няколко възможни пътя, по които може да се тръгне и съответно хората успешно избират правилния. За разлика, сайтът на ВМРО е претрупан с информация, която изглежда доста безразборно нахвърляна и е трудно да се избере правилната посока. Средният KOp за всички сайтове е 0.68, което означава, че всеки трети посетител не може да се ориентира в сайтовете на политическите сили.

Коефициент на ориентация на сайтове на политически сили - 2001 г.

Процент решени задачи
Най-добре участниците се справиха със сайта на БСП: всички са отговорили. Най-зле, на сайта на ОДС: участниците са отговорили едва седем пъти от 20 възможни. Средният процент на решимост за всички сайтове е 70.63, което означава, че всеки трети посетител не може да намери кой е водещият на листата за неговия избирателен район или не може да разбере какво въпросната политическа сила мисли за образованието.

Процент решени задачи от потербители на сайтове на политически сили

Степен на удовлетвореност
Най-доволни са участниците от сайта на БСП и най-недоволни от сайта на Гергьовден. Удовлетвореността е свързана с успеваемостта – ако човек си свърши работата е доволен и обратно – и това лесно се вижда от таблицата. Средният процент на удовлетвореност за всички сайтове е 51.43, което означава, че посетителите са колкото доволни, толкова и недоволни от сайтовете като цяло.

Време за откриване отговора на един въпрос
Участниците отговаряха най-бързо за сайта на Партията на зелените: за около минута и най-бавно за ОДС: нужни им бяха средно около три минути. Голямата разлика се дължи отчасти на много по-лесната ориентация в сайта на Партията на зелените, сравнена с тази на сайта на ОДС и на разликата в скоростта, с която сайтовете показват извиканата информация. Сайтовете на ОДС и на ДПС се точеха доста бавно. Средното време за отговор на един въпрос е близо 2 минути. Умножено по 16 (задачи на човек) това прави близо 30 минути за цялото упражнение. Това е много дълго време. За сравнение, имахме участник, който отговори за всички сайтове за 12-13 минути, а най-дългото време беше около 1 час.

Първоначална ориентация
Най-бързо се ориентираха участниците на заглавната страница на сайта на Евролевицата: за 9 секунди, а най-бавно на сайта на Партията на зелените: 42 секунди. Информацията на сайта на Евролевицата е добре структурирана и участниците бързо хващаха вярната посока. Оскъдната категоризация на първата страница при Партията на зелените караше хората доста да се замислят какъв път да изберат.

Средното време за ориентация на първата страница за всички сайтове е 26 секунди. Това е много повече от времето, около 10 секунди, което средният потребител на интернет в света прекарва на първата страница на един сайт. Десетина секунди са достатъчни на човек, за да реши дали да продължи да гледа даден сайт или не.