Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate.

col-12 col-md-1 d-flex blcol

Добри практики за хотелски сайтове

Наръчник с добри практики и примери за ефективни хотелски сайтове и доклад от сравнително проучване с потребители на хотели с категоризация 4 и 5 звезди и насоченост спа, ски и море.

col-12 col-md-1 d-flex blcol

TechSmith: Camtasia & Snagit

Лукрат е представител на TechSmith за България. От нас можете да закупите лицензи за Camtasia, SnagIt и другите продукти на компанията.

col-12 col-md-1 d-flex blcol

Participants.bg

Платформата на Лукрат, която предлага база данни с хора, съгласни да се включат в проучвания, и дава възможност за регистриране за участия в платени проучвания.