Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate.

20 и 21 октомври по 4 часа, онлайн тренинг на Лукрат за оптимизиране на текстове за уеб и онлайн магазини — атрактивни описания, видеосъдържание и социални мрежи, лекота за четене и разбиране, SEO и графично оформление. Два дни по 4 часа, онлайн тренинг за оптимизиране на текстове за уеб и онлайн магазини — атрактивни описания, видеосъдържание и социални мрежи, лекота за четене и разбиране, SEO и графично оформление.

Топ експерти демонстрират как се оптимизират описания и видео за уеб, какво съдържание работи за социалните медии. Споделят се опит, тънкости и добри практики от занаята.

Работи се по групи. Участниците са въвлечени в процеса. Има много упражнения и затвърждаване на наученото с дискусии и въпроси. Обучението помага и насърчава да се създава съдържание за уеб още на следващия ден:)!

Четирима лектори — четири гледни точки!

Тренингът е за всички, които вече пишат за уеб или искат да започнат да го правят

Тези, които пишат статии за електронни издания.
Тези, които отговарят за съдържанието на сайт.
Тези, които пишат описания в електронни магазини.
Съдържание за уеб – на живо 2021

Никoлета Попкостадинова

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate. [prisna-google-website-translator]

Създаване на съдържание, което е атрактивно, достъпно и интересно за потребителите.

Съдържание за уеб – на живо 2021

Георги Варзоновцев

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate. [prisna-google-website-translator]

Ползваемост на съдържанието в уеб, за да бъдат текстовете, видеото и картинките по-лесни за възприемане.

Съдържание за уеб – на живо 2021

Геннадий Воробьов

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate. [prisna-google-website-translator]

Оптимизиране за търсачки, за да бъдат текстовете откриваеми без това да вреди на читателите.

Съдържание за уеб – на живо 2021

Борил Караиванов

Boril is a book artist by training who has worked over the years in graphic design, advertising and the internet. He is from the first generation of web designers and has participated in the realization of projects that have become iconic for the development of the Bulgarian web. He is a long-time member of the management board of the Bulgarian Web Association and chairman of the jury of the Bulgarian Web Awards.

Boril is a published author, active speaker and teacher at numerous events and trainings on web, graphic and type design. He is one of the founders of the initiative For Bulgarian Cyrillic, organizer of the Typofest festival and Typoclass trainings. He supports the New Bulgarian Typography exhibition and teaches Typography Fundamentals at SoftUni Creative.

20 октомври 2021, 09:30 - 13:30 (сряда)21 октомври 2021, 09:30 - 13:30 (четвъртък)