Sorry, this entry is only available in Bulgarian. You can translate the page with Google Translate.

За тренинга

Ако сте се питали защо като прилагате препоръките от поредната статия за повишаване на клик рейтинг не постигате резултат значи може би ви липсва основата.

Ако мислите, че вече достатъчно знаете за шрифт, илюстрация, композиция на съдържанието и управление на цвета в проектите си, но въпреки това се губите в детайлите, може би ви липсва система.

Ако не знаете какво ще последва след скеоморфизъм, плосък дизайн и неоморфизъм може би ви липсва визия.

Какво ще научите?

 • Шрифт и типография на текста.
  Графичната работа с текст е в основата на дизайна без значение от средата. Независимо дали оформяте заглавие на бутон или многоколонен текст в книжно тяло, ако познавате и използвате графиката на текста ефективно ще достигате по-резултативно до читателите си.
 • Илюстрация и работа с изображения.
  Изборът на подходяща илюстрация е нещо, което не трябва да бъде подценявано. Независимо дали ще я използвате като иконка или за корица добре подбраната илюстрация може да разкаже и дипълни текста по много различни начини.
 • Композиция и разполагане на съдържание в пространството.
  Добре избрания шрифт и илюстрация сами по себе си не са недостатъчни, за да превърнат дизайна ви в добре организирана система. Пространството с което разполагате в уеб е динамично и това е една от особеностите на интерактивната среда.
 • Взаимодействие с потребителя и управление на вниманието.
  Наред с отзивчивостта, хипертекста и интерактивността е онова, което прави дизайна в уеб стреда специфичен. Тя е онзи инструмент, който ще превърне статичната информация в ефективен инструмент за взаимодействие със съдържанието.
 • Цвят и изграждане на цветова система.
  Цвета сам по себе си не може да бъде носител на дизайн, но като допълнителен инструмент може да промени дизайна ви в много посоки. Управлявайки цвета грамотно ще можете да организирате дизайна си така, че да използвате предимствата му ефективно.

Програма

8 март, вторник
10:00–13:00
Запознаване и въведение
Шрифт и оформление на текста
10 март, четвъртък
10:00–13:00
Обсъждане на проекти
Илюстрация и работа с изображения
15 март,вторник
10:00–13:00
Обсъждане на проекти
Композиция и разполагане на съдържание в пространството
17 март,четвъртък
10:00–13:00
Обсъждане на проекти
Взаимодействие с потребителя и управление на вниманието
22 март,вторник
10:00–13:00
Обсъждане на проекти
Цвят и изграждане на цветова система
24 март,четвъртък
10:00–13:00
Обсъждане на проекти
Дизайн система

Курсът не е типичното онлайн обучение и обединява теоретична и практическа части. Активното участие на курсистите в поставените задачи по време и извън лекциите е наложително.

Програмата включва обсъждане на проекти по избор, което ограничава участниците максимум до 10 и многократно повишава ползата вследствие на получената обратна връзка по реални проекти.

На кого ще е от полза тренинга?

Всеки, който има желание да положи сигурен фундамент на развитие в областта на UX и UI дизайна, както и за всеки, който вече знае достатъчно, но има нужда да подреди знанието си, да запълни пропуските и превърне професионализма си в инструмент за развитие.

Курсът ще е най-полезен за UX и UI дизайнери с опит, но и за всички дизайнери независимо от областта в която работят и които искат да се ориентират в особеностите на интерактивната среда.

Ефективeн дизайн в интерактивна среда

Борил Караиванов

Boril is a book artist by training who has worked over the years in graphic design, advertising and the internet. He is from the first generation of web designers and has participated in the realization of projects that have become iconic for the development of the Bulgarian web. He is a long-time member of the management board of the Bulgarian Web Association and chairman of the jury of the Bulgarian Web Awards.

Boril is a published author, active speaker and teacher at numerous events and trainings on web, graphic and type design. He is one of the founders of the initiative For Bulgarian Cyrillic, organizer of the Typofest festival and Typoclass trainings. He supports the New Bulgarian Typography exhibition and teaches Typography Fundamentals at SoftUni Creative.

8 март 2022, 10:00 - 13:30 (вторник)10 март 2022, 10:00 - 13:30 (четвъртък)15 март 2022, 10:00 - 13:30 (вторник)17 март 2022, 10:00 - 13:30 (четвъртък)22 март 2022, 10:00 - 13:30 (вторник)24 март 2022, 10:00 - 13:30 (четвъртък)