На 7 март проведохме тренинг по тестване за ползваемост с 16 участника от български и международни ИТ фирми. Водещи бяха Ангелина Иванчева-Тонева и Ирина Герджикова. Голяма част от участниците вече бяха опитвали да тестват с потребители и искаха да подобрят уменията си, за да извличат по-полезна за проектите им обратна връзка.

Работихме по следния (измислен) казус: Екипът ни ще създава сайт за кредитни карти. Според предварително проучване, кредитните карти са най-добре представени в сайтовете на УниКредит Булбанк и Райфайзен Банк. Затова решихме да направим сравнително конкурентно тестване за ползваемост на картите в тези два сайта, за да разберем кои са добрите решения, които да заимстваме, кои са проблемите, които да избегнем. И това ни помогне да разберем потребителската гледна точка още преди да сме започнали да създаваме новия сайт.

Заедно с участниците планирахме тестването. Започнахме с дефинирането на целевите потребители и се обединихме около представата, че това са хора, които имат постоянни доходи, обичат да пътуват и пазаруват онлайн. Като следваща стъпка дефинирахме кои са най-важните случаи на употреба на сайтовете от гледна точка на бизнеса и на потребителите. За бизнеса се оказа най-важно потребителите да могат лесно и бързо да подават онлайн заявки за кредитни карти, а за потребителите да имат яснота за какво могат да ползват всяка отделна карта, както и за всички разходи свързани с нейното издаване и поддръжка.

Следващото предизвикателство за участниците беше да превърнат случаите на употреба в конкретни задачи, които да дават на участниците в тестовете. Всички се включиха активно в екипна работа и след вълнуващи дискусии и малко помощ от водещите на тренинга, подготвиха сценарий за тестване.

Всеки от трите екипа изпробва своя сценарий в реален тест за ползваемост на десктоп, а след това и на мобилно устройство.

Всички наблюдавахме с интерес какво се случва по време на тестването и регистрирахме проблемите, с които се сблъскват потребителите в двата сайта.

След това отново в екип участниците обобщиха наблюденията си и формулираха конкретни препоръки за по-добро потребителско преживяване. Всички участници харесаха подхода на Райфайзенбанк да предлага директно сравнение на кредитните карти. Проблем се оказа намирането на повече детайли за всяка от тях. Препоръка за сайта на Райфазенбанк е да дава връзка към детайлите за всяка кредитна карта още в заглавията им в сравнителната таблица.

Описанията на кредитните карти в сайта на УниКредит Булбанк са подробни и полезни за потребителите. При представянето на всички карти липсва кратко описание, което да насочи потребителя коя карта е подходяща за нуждите му.  Препоръка към сайта на УниКредит Булбанк е да добави към представянето на картите и кратко описание, което да отговаря на въпроса „За какво мога да ползвам картата?“.

По време на тренинга представихме основни понятия свързани с тестовете за ползваемост, както и с различните видове и подходи. Демонстрирахме как се прави и тест на Начална страница. Споделихме съвети и трикове за това кои са подходящите участници, как да ги поканим и предразположим към ползотворна работа по време на проучването, как се представят резултати на клиентите и екипа, за да бъдем максимално полезни и получим по-добро разбиране.

Предизвикахме участниците в тренинга да поработят допълнително по резултатите от тестовете и да участват в конкурс с награди от партньорите ICN.bg и организаторите Лукрат. Горди сме да обявим и печелившите: Димана Григорова и Боряна Николова.

Помолихме участниците да ни дадат обратна връзка за тренинга и разбрахме, че обучението е преминал приятно за тях, а наученото е било полезно, както и че следващия път трябва да оптимизираме работата на екипите така, че да имаме повече време за обратна връзка и да споделим още повече съвети и примери от практиката ни.

Ако искате да се участвате в следващия ни тренинг или да организираме подобен за вашата фирма, свържете се с нас 🙂

Вижте още:

Снимки от тренинга по тестване за ползваемост на 7 март 2018

Следващите тренинги в UX академията