При такова странно заглавие се чудя кога ли системата за „on-line“ банкиране на експресбанк ще ми покаже подобни символи и в поле „наличност по вашата сметка – /ϖ4ϖ5ϖϖ/“ 🙂

Снимка от електронното банкиране на експресбанк