Какво?

Често тестването за ползваемост (usability test) се бърка с фокус група. Истината е, че между двата метода има огромна разлика. При тестването за ползваемост с всеки един от участниците се провеждат интервюта и наблюдения съвсем индивидуално, в отделна тестова сесия. При фокус групата всички участници в проучването работят в група, едновременно. Съответно резултатите, получени от единия и от другия метод, са много различни.

По време на тестването се наблюдава взаимодействието на участниците с продукта. Наблюденията се обобщават за всички участници, след което се анализират резултатите. Правят се препоръки за отстраняване на идентифицираните проблеми и за повишаване на ползваемостта и ефективността.

В резултат от тестовете, освен описание на проблемите на ползваемостта на продукта и препоръки за тяхното отстраняване, има и конкретни въпроси и коментари на потребителите, както и техни препоръки и желания. Когато се тества сайт, най-често се обръща внимание на:

 • Началната страница за първоначална ориентация на потребителите – за какво е сайтът и какво може да се прави на него.
 • Графичния дизайн – атрактивност, първоначални асоциации.
 • Навигацията и структурата на сайта – лекота при намиране на необходимата информация.
 • Функционалността – удобството при ползване на различни функционални елементи.
 • Съдържанието – четивност и разбираемост на описанията на продуктите, услугите и офертите.

Кога?

Колкото по-рано се направи тестването за ползваемост, толкова по-добре. Ето и няколко препоръки кога може да се включи тестване в процеса на разработка.

 • Преди да започнете да проектирате и разработвате, може да тествате конкурентни сайтове (или продукти). По този начин получавате информация за предимствата и недостатъците на използваните от тях концепции, подходи и конкретни интерфейсни елементи. Разбирате какво липсва на потребителите на тестваните сайтове и какви услуги и функционалности искат да получат.
 • Преди редизайн препоръчвам да тествате настоящия (стария) дизайн. По този начин ще разберете накъде да насочите ресурсите си при предстоящите промени, какво точно трябва да се промени и какво да се добави.
 • В процеса на проектиране е най-добре да тествате прототип (макет) на новия продукт. По този начин ще разберете кои са проблемите в навигацията и в подредбата на информацията още преди да сте вложили време и ресурси в разработка на продукта.
 • Готов сайт е добре да тествате, за да откриете и отстраните проблеми с четивността и разбираемостта на съдържанието, за да отстраните козметични проблеми, свързани с навигацията (напр. имена на връзки), както и за да разберете в каква посока да развивате продукта си, за да отговаря във все по-голяма степен на изискванията и нуждите на вашите потребители.

Няколко практични съвета

 • Профил на участниците
  Поканете участници, които са представители на целевите потребители на сайта. Ако сайтът е предназначен за ученици на възраст между 13 и 16 години, не го тествайте с майка си или с чичо си.
 • Брой на участниците
  Опитът показва, че е най-добре да се тества с 6 участници от целева група. Група е хора със сходни интереси, опит и познания. Например за сайта на мобилен оператор различни целеви групи са представители на фирмите и тийнейджърите.
 • Тестови задачи
  Преди тестването подгответе списък с няколко задачи, които са базирани върху найчестите употреби на сайта. Подредете задачите така, че да започнете с най-лесната.
 • Инструкция за участниците
  Преди да започне тестовата сесия, разкажете на всеки участник какво ще се случва, в каква последователност, какви са целите на тестването и колко време ще отнеме. Най-добре е да използвате една и съща инструкция за всички участници, за да не изкривите резултатите. В инструкцията избягвайте думи като “тестване”, “изследване” и “експеримент”. Хората се плашат от такива понятия.
 • Време
  Планирайте тестването си така, че да не отнема повече от 1 час на участник.
 • Не се доверявайте само на това, което чувате, а наблюдавайте
  Често се случва хората да казват едно, а да мислят или правят друго. Хората имат найразнообразни причини да премълчават и да изкривяват фактите.
 • Не внушавайте мнения и отговори на участниците
  По време на тестването трябва да внимавате много за начина, по който задавате въпросите и давате инструкциите, за да бъдете максимално неутрални. Пример за внушаващ отговор въпрос е “Хареса ли ти сайтът?”, а негов неутрален вариант е “Какво ще кажеш за сайта?”

Вижте още:

Защо да тествате за ползваемост – 10 причини

Искате ли да се научите да правите тестове с потребители?