Елегантно обяснение на елегантния интерфейс прави Владислав Головач от usethics. Тук обобщавам статията му Три правила за проектиране на елегантни интерфейси (Три правила дизайна элегантных интерфейсов). Препоръчвам да я изгледате в оригинал, въпреки че е един много дълъг пидиеф – струва си.

 • Правило 1 – Всички размери и пропорции трябва да са взаимосвързани: отнся се както за обектите, така и за разстояниата между тях.
 • Правило 2 – Винаги трябва заглавие (и то да е разпознаваемо като заглавие.)
 • Правило 3 – Има два цвята за фон – бял и черен. Всички останали, включително сивият, са за неудчаници.

С други думи, всеки интерфейс, който отговаря на тезитри прости правиламоже да се надява да бъде възприет добре от потребителите.

За пропорциите
Биват два вида: геомтерични и естествени. Геометрични са:

 • 1 X 1
 • 1 X 2
 • 1 X 3
 • 2 X 3

Изключения: Човешкото око трудно забелязва непропорционалности при големи обекти, както и при много широки и много дълги обекти: 1 X 19 е същото на вид като 1 X 18,2.

Естествените са

 • 1 x 1,618 – златното сечение. Това е разделяне на една отсечка на две части така, че сумата на двете части да се отнася към по-дългата част така, както по-дългата част се отнася към по-късата. Математематическото обознчение е φ.
 • 1 x 1,3141 – π (пи). Дължината на окръжност с диаметър равен на единица.
 • 1 x 2,718 – е. Основата на натуралните логаритми.
 • 1 x 1,414 – квадратен корен от 2. Дължината на диагонала на квадрат със страна равна на единица.

Въпреки че тези пропорции, изразени с числа изглеждат нехармочнично, възприемаме обектите, които ги използват като приятни и хармонични. Няма как, ние сме част от природата.


3 comments

 1. Monyказа:

  „Има два цвята за фон – бял и черен. Всички останали, включително сивият, са за неудчаници“

  Отдавна не се бях смял така добре както на тази глупост, който прочетох. Не, наистина, мисли малко като пускаш някакви линкове де.

 2. Двимиказа:

  Радвам се, че правило номер 3 е разсмяло Мони. Нямам претенции да разбирам от елегантност – в случая с тази статия съм проводник намнението на човек, който вероятно има такива. Струва ми се, че в препоръката да се избира бял или черен фон има логика. Статията на Головач не е предназначена за графични дизайнери или други люде с художествено образование или усет. По скоро е насочена към широката публика.

  Според мен правилото трябва да се тълкува така: който и да си, каквото и да правиш, с бяло или черно най-малко ще сбъркаш. Естествено, че има специалисти, които могат да подберат цветовете правилно, но за останалия народ правилото е много удобно – ако не знаеш как да избереш подходяш фон или не си сигурен, заложи на бяло или черно.

 3. Двимиказа:

  Статията е преместена на адрес http://usethics.ru/blog/lib/ui_elegance/

Коментарите са изключени.