Потребителите очакват от началната страница на един сайт да разберат какво е неговото съдържание и какво може да се прави на него, кое е най-важното и актуалното и да решат дали и накъде да продължат.

Първоначална ориентация

Началната страница обикновено е с най-голяма посещаемост. Това е мястото, на което потребителите се опитват да разберат дали има нещо полезно за тях в този сайт, дали си струва да продължат навътре.

Важно е да се има предвид, че потребителите обикновено взимат тези решения по-скоро импулсивно, а не след внимателен преглед и анализ на цялата налична информация на страницата. Целта е, началната страница на вашия сайт да успее да представи най-важното съдържание и функционалности от него за около 5 секунди (Malcolm Gladwell; Blink: The Power of Thinking Without Thinking).

Често се случва на собствениците или създателите на сайтове да пропускат да кажат за какво е даден сайт и какво предлагат на потребителите си на него, защото това е твърде очевидно за тях.

За да не карате хората да гадаят, във видимата част на съдържанието на началната страница добавете кратко представяне на сайта и неговото предназначение (какво може да се прави на него). Можете да го направите посредством текст, видео или пък да използвате средствата на графичния дизайн.

Отправна точка

Потребителите често се връщат на началната страница, защото я ползват за индекс, отправна точка към съдържанието на сайта.

Липсата на достатъчно съдържание и препратки към важните секции на сайта или не добре структурираната информация често възпрепятстват потребителите към намиране на търсеното в сайта.

В една онлайн лекция, Джарид Спуул – основател на една от най-популярните компании, занимаващи се с ползваемост – User Interface Engeneering, демонстрира как ефективността на началната страница се повишава, ако на нея се сложи карта на сайта. Аз не бих ви препоръчала да представяте цялото съдържание на сайта си на началната страница, защото рискувате да я претрупате с информация, а това сериозно би затруднило потребителите да отсеят от цялото съдържание онова, което ги интересува и заради което посещават сайта.

Решението, според мен, е в същата посока, но не и така крайно. По -ефективно е краткото представяне на всички важни (или най – търсени от потребителите) видове съдържание и функционалности с препратки към съответните страници в сайта.

Липса на акценти

Ако горният проблем касае по-скоро липсата на съдържание, то този е свързан с прекаляването с него. Потребителите най-често се оплакват от количеството информация – тя е или твърде много или не е достатъчно.

След анализ на такъв род критики, обикновено се оказва, че това което не е наред в богатите на информация страници е неоптималното и подреждане, което пречи на потребителите да разберат кое е важното и актуалното.

Препоръките ми за такива страници са насочени към отсяване само на най-важното за началната страница. Съдържанието трябва да е подредено така, че да е лесно за сканиране и преглед, а акцентите и актуалната информация да са подчертани на подходящо място, във видимата част на екрана и чрез средствата на графичния дизайн.

5-секунден тест на Началната страница

Един от най-бързите начини за проверка на ефективността на съдържанието на дадена страница е т.нар. 5-секунден тест. В Лукрат го използваме главно за проверка на ефектвността на началната страница.

Методът на 5-секундния тест се базира на резултати от изследвания, показващи, че потребителите преработват информацията за дадена страница и правят изводи за съдържанието и през първите 5 секунди

Накратко, 5-секундния тест правим като показваме на участника началната страница на тествания сайт за 5 секунди и я скриваме. След това задаваме няколко въпроса, за да разберем първите впечатления, хрумвания и асоциации, които предизвиква тя у потребителя, както и дали е достатъчно красноречива в представянето на важната информация – какъв е този сайт и какво предлага на потребителите си, както и коя е компанията или организацията която го предлага.

Освен, че е много лесно, това кратко изследване е изключително полезно и показателно – опитайте и вие.