Тази книга разглежда проектантските образци за търсене. С други думи, предлага готови образци за създаване на качествено търсене.

Книгата предстои да излезе около 15 януари 2010, и според редакторите и съветниците, които вече са я прочели или поне прегледали, тя е много добра. Твърди се, че:

  • Е най-подробното изследване на феномена проектиране на ефективно търсене до момента.
  • Задава въпроси, които дълбаят в основите на човешкото познание, но и им отговаря.
  • Дава примери и много картинки, илюстриращи най-добрите съвременни практики в търсенето.
  • Покрива търсене във всякакви среди – интернет, емагазини, корпоративни, десктоп, мобилни, и в реално време (web, ecommerce, enterprise, desktop, mobile, social, and realtime).

Автори са Питър Морвил (Peter Morville), написал и свръхизвестната Information Architecture for the World Wide Web, и Джефри Календър (Jeffery Callender).

В Амазон