Един от най-често срещаните проблеми за потребителите е разпиляването на парчета навигация в различни части на екрана.

Каква е ползата от интересно съдържание, до което потребителите не могат да достигнат защото не намират или не разбират менюто в сайта? Интуитивната навигация на един сайт е едно от най-важните условия за ефективното използване на съдържанието му. Често при тестването на български сайтове за ползваемост се среща проблемът на разпилените навигационни менюта и инструменти.

Разпиляна навигация от сайта wimax.nexcom.bg – разполагането на навигацията в две или три хоризонтални и още две вертикални менюта вляво и вдясно е често срещан феномен.

razpilqna_navigaciq_1

Потребителите не могат да запомнят всички видове менюта и разпределението на елементите в тях. Най-често се научават да ползват едно от менютата и спират да виждат останалите. В резултат, за потребителите става трудно и дори невъзможно да намират търсената информация в такъв сайт.

Разделени менюта

Пречка за потребителите е отделянето на контекстното меню от главното меню. Среща се много често. Между специфичното за дадена секция от сайта меню (контекстна навигация) и основното меню се разполага графика или текст.

Разделяне на главна от контекстна навигация – между тях се разполага картинка или текст

razpilqna_navigaciq_2

В такива сайтове потребителите не виждат връзката между избрания елемент от главната навигация и контекстното меню. Те често не разбират, че контекстното меню се е появило или променило вследствие на избиране на елемент от главното. Тъй като липсва връзка между двете менюта, потребителите се объркват, когато контекстното меню се променя след избиране на елемент от главното меню.

Препоръки

Главна навигация

Окрупнявайте всички основни навигационни елементи в едно главно меню. В него задължително трябва да присъстват връзки към началото, страници с услуги или продукти на компанията, актуална информация и информация за контакти.

Всички задължителни, но не толкова важни връзки (например, Карта на сайта, Правна информация) обособете в друго меню, което може да бъде разположено и в най-невидимите части на страницата, например, хоризонтално в най-долната част на страницата.

Контекстна навигация

Когато използвате подменюта или контекстна навигация, не я разделяйте графично от главната навигация. Подскажете на потребителите чрез графичния дизайн връзката между главната и контекстната навигация.

Пример за вертикално разположение на главната и контекстна навигация от www.ceramicshouse.com

razpilqna_navigaciq_3

Пример за хоризонтално разположени главна и контекстна навигации от www.nokia.bg

razpilqna_navigaciq_4

Вижте още:

Съдържание за уеб на живо: атрактивност, лекота за четене и възприемане, SEO оптимизация и графично оформлениеЕднодневен тренинг за оптимизиране на тексове за уеб на живо с майстори в занаята: Борил Караиванов, Димитър Симов и Огнян Младенов (очакваме потвърждение и от други лектори).