Много се зарадвах на периодичната таблица.

Направили са я хората от Визуална грамотност (www.visual-literacy.org). Това е страхотен класификатор на работата на много бележити труженици като Едуард Тъфти (Edward Tufte) и Бен Шнайдерман (Ben Shneiderman).

Периодичната таблица класифицира сто метода за визуализация на:

  • данни,
  • информация,
  • понятия,
  • стратегии,
  • метафори,
  • съставни понятия и явления.

Таблицата е интерактивна и дава общ поглед върху методите. За жалост липсват обяснения за естеството на методите и подходящото им ползване. Човек на име Крис Уолас си е поиграл и е разширил таблицата с връзки, търсещи в Гугъл и Уикипедия по име на съответния метод – удобно. А ето и описанието на това, което е направил.